Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ποιο Βιβλίο Διαβάζει ο Πέτρος;

Κατεβάστε αυτή τη σελίδα ζωγραφικής. Ποιο βιβλίο διαβάζει ο Πέτρος; Τι έχει μάθει;

 

Δείτε Επίσης

Είναι Κακό να Κλέβουμε

Πώς βλέπει ο Θεός την κλοπή; Διαβάστε το εδάφιο Έξοδος 20:15. Δείτε το βίντεο για να μάθετε μαζί με τον Πέτρο την απάντηση.