Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μάθημα 1: Να Υπακούτε στους Γονείς Σας

Γιατί πρέπει να υπακούμε στους γονείς μας; Θέλετε να μάθετε την απάντηση μαζί με τον Πέτρο; Δείτε το βίντεο.