Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι Είναι οι Δέκα Εντολές του Θεού;

Τι Είναι οι Δέκα Εντολές του Θεού;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Οι Δέκα Εντολές είναι νόμοι τους οποίους έδωσε ο Θεός στο αρχαίο έθνος του Ισραήλ. Αυτοί οι νόμοι είναι επίσης γνωστοί ως ο Δεκάλογος, όρος που προέκυψε από τη φράση δέκα λόγους, η οποία χρησιμοποιείται στη Μετάφραση των Εβδομήκοντα ως κατά λέξη απόδοση της εβραϊκής έκφρασης ‛ασέρεθ χαντεβαρίμ. Αυτή η έκφραση εμφανίζεται τρεις φορές στην Πεντάτευχο (Τορά), τα πρώτα πέντε βιβλία της Γραφής.—Έξοδος 34:28· Δευτερονόμιο 4:13· 10:4.

 Ο Θεός χάραξε τις Δέκα Εντολές σε δύο πέτρινες πλάκες και τις έδωσε στον προφήτη Μωυσή στο όρος Σινά. (Έξοδος 24:12-18) Οι Δέκα Εντολές αναφέρονται στα εδάφια Έξοδος 20:1-17 και Δευτερονόμιο 5:6-21.

 Κατάλογος των Δέκα Εντολών

  1.   Να λατρεύεις μόνο τον Ιεχωβά Θεό.​—Έξοδος 20:3.

  2.   Μην είσαι ειδωλολάτρης.​—Έξοδος 20:4-6.

  3.   Μη χρησιμοποιείς το όνομα του Θεού με μάταιο τρόπο.​—Έξοδος 20:7.

  4.   Να τηρείς το Σάββατο.​—Έξοδος 20:8-​11.

  5.   Να τιμάς τους γονείς σου.​—Έξοδος 20:12.

  6.   Μην κάνεις φόνο.​—Έξοδος 20:13.

  7.   Μη μοιχεύσεις.​—Έξοδος 20:14.

  8.   Μην κλέψεις.​—Έξοδος 20:15.

  9.   Μην ψευδομαρτυρήσεις.​—Έξοδος 20:16.

  10.   Μην επιθυμήσεις με πλεονεξία.​—Έξοδος 20:17.

 Γιατί διαφέρουν οι κατάλογοι των Δέκα Εντολών;

 Η Γραφή δεν αριθμεί τις εντολές. Συνεπώς, οι απόψεις για το πώς πρέπει να ταξινομηθούν οι εντολές διαφέρουν. Ο παραπάνω κατάλογος αποτελεί μια κοινή ταξινόμηση αυτών των νόμων. Ωστόσο, ορισμένοι ταξινομούν τις Δέκα Εντολές με διαφορετικό τρόπο. Οι διαφορές αφορούν την πρώτη, τη δεύτερη και την τελευταία εντολή. a

 Ποιος ήταν ο σκοπός των Δέκα Εντολών;

 Οι Δέκα Εντολές αποτελούσαν μέρος του Μωσαϊκού Νόμου. Εκείνος ο νομικός κώδικας περιλάμβανε πάνω από 600 εντολές και προσδιόριζε τους όρους μιας συμφωνίας, ή αλλιώς διαθήκης, μεταξύ του Θεού και του αρχαίου έθνους του Ισραήλ. (Έξοδος 34:27) Ο Θεός υποσχέθηκε στον λαό Ισραήλ ότι θα ευημερούσαν αν υπάκουαν στον Μωσαϊκό Νόμο. (Δευτερονόμιο 28:1-14) Ωστόσο, ο κύριος σκοπός του Νόμου ήταν να προετοιμάσει τους Ισραηλίτες για τον υποσχεμένο Μεσσία, δηλαδή τον Χριστό.—Γαλάτες 3:24.

 Υποχρεούνται οι Χριστιανοί να τηρούν τις Δέκα Εντολές;

 Όχι. Ο Θεός έδωσε τον Νόμο του, περιλαμβανομένων και των Δέκα Εντολών, συγκεκριμένα στο αρχαίο έθνος του Ισραήλ. (Δευτερονόμιο 5:2, 3· Ψαλμός 147:19, 20) Ο Μωσαϊκός Νόμος δεν είναι δεσμευτικός για τους Χριστιανούς. Μάλιστα, ακόμη και οι Ιουδαίοι Χριστιανοί είχαν «απαλλαχτεί από τον Νόμο». (Ρωμαίους 7:6) b Ο Μωσαϊκός Νόμος αντικαταστάθηκε από «τον νόμο του Χριστού», ο οποίος περιλαμβάνει όλα όσα δίδαξε ο Ιησούς τους ακολούθους του να κάνουν.—Γαλάτες 6:2· Ματθαίος 28:19, 20.

 Έχουν κάποια αξία οι Δέκα Εντολές στην εποχή μας;

 Ναι. Εφόσον οι Δέκα Εντολές αποκαλύπτουν τον τρόπο σκέψης του Θεού, μπορούμε να ωφεληθούμε αν τις μελετούμε. (2 Τιμόθεο 3:16, 17) Οι Δέκα Εντολές βασίζονται σε αξιόπιστες αρχές οι οποίες είναι διαχρονικές. (Ψαλμός 111:7, 8) Μάλιστα, πολλές από αυτές τις αρχές αποτελούν τη βάση για τις διδασκαλίες της κοινώς αποκαλούμενης Καινής Διαθήκης.—Βλέπε « Αρχές στις οποίες βασίζονται οι Δέκα Εντολές και αντικατοπτρίζονται στην Καινή Διαθήκη».

 Ο Ιησούς δίδαξε ότι ολόκληρος ο Μωσαϊκός Νόμος, περιλαμβανομένων και των Δέκα Εντολών, στηριζόταν σε δύο θεμελιώδεις εντολές, λέγοντας: «“Πρέπει να αγαπάς τον Ιεχωβά τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη διάνοια”. Αυτή είναι η μεγαλύτερη και πρώτη εντολή. Η δεύτερη, όμοια με αυτήν, είναι η εξής: “Πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου”. Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο Νόμος». (Ματθαίος 22:34-40) Έτσι λοιπόν, παρότι οι Χριστιανοί δεν έχουν την υποχρέωση να τηρούν τον Μωσαϊκό Νόμο, έχουν λάβει την εντολή να αγαπούν τον Θεό και τους συνανθρώπους τους.—Ιωάννης 13:34· 1 Ιωάννη 4:20, 21.

  Αρχές στις οποίες βασίζονται οι Δέκα Εντολές και αντικατοπτρίζονται στην Καινή Διαθήκη

Αρχή

Εδάφια της Καινής Διαθήκης

Να λατρεύεις μόνο τον Ιεχωβά Θεό

Αποκάλυψη 22:8, 9

Μην είσαι ειδωλολάτρης

1 Κορινθίους 10:14

Να τιμάς το όνομα του Θεού

Ματθαίος 6:9

Να λατρεύεις τον Θεό σε τακτική βάση

Εβραίους 10:24, 25

Να τιμάς τους γονείς σου

Εφεσίους 6:1, 2

Μην κάνεις φόνο

1 Ιωάννη 3:15

Μη μοιχεύσεις

Εβραίους 13:4

Μην κλέψεις

Εφεσίους 4:28

Μην ψευδομαρτυρήσεις

Εφεσίους 4:25

Μην επιθυμήσεις με πλεονεξία

Λουκάς 12:15

a Σύμφωνα με την παραδοσιακή Ιουδαϊκή ταξινόμηση, «το Έξ[οδος] xx. 2 αποτελεί τον πρώτο “λόγο” και τα εδάφια 3-6 θεωρούνται άλλος [λόγος]· δηλαδή, ο δεύτερος». (Η Ιουδαϊκή Εγκυκλοπαίδεια [The Jewish Encyclopedia]) Από την άλλη, οι Καθολικοί θεωρούν ότι τα εδάφια 1-6 του 20ού κεφαλαίου της Εξόδου είναι μία μόνο εντολή. Ως αποτέλεσμα, η εντολή που λέει να μην ατιμάζουμε το όνομα του Θεού γίνεται η δεύτερη. Για να διατηρηθεί ο αριθμός των εντολών, χωρίζουν την τελευταία εντολή, που λέει να μην επιθυμήσει κανείς τη σύζυγο και τα αποκτήματα του πλησίον του, σε δύο ξεχωριστούς νόμους.

b Το εδάφιο Ρωμαίους 7:7 χρησιμοποιεί τη δέκατη εντολή ως ένα παράδειγμα του “Νόμου”, αποδεικνύοντας έτσι πως οι Δέκα Εντολές περιλαμβάνονταν στον Μωσαϊκό Νόμο.