Μετάβαση στο περιεχόμενο

Γιατί Υπάρχουν Τόσο Πολλά Χριστιανικά Θρησκεύματα;

Γιατί Υπάρχουν Τόσο Πολλά Χριστιανικά Θρησκεύματα;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει τις διδασκαλίες του Ιησού για να δημιουργήσουν μια ποικιλία «Χριστιανικών» θρησκευμάτων. Ωστόσο, η Αγία Γραφή δείχνει ότι υπάρχει μόνο μία αληθινή μορφή Χριστιανοσύνης. Εξετάστε τρεις από τους λόγους που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα.

  1.   Ο Ιησούς είπε ότι δίδασκε «την αλήθεια», και οι πρώτοι Χριστιανοί αναφέρονταν στη θρησκεία τους ως “η αλήθεια”. (Ιωάννης 8:32· 2 Πέτρου 2:2· 2 Ιωάννη 4· 3 Ιωάννη 3) Αυτές οι εκφράσεις δείχνουν ότι όσοι προωθούν δόγματα που συγκρούονται με τις διδασκαλίες του Ιησού δεν ασκούν την αληθινή μορφή Χριστιανοσύνης.

  2.   Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι οι Χριστιανοί πρέπει να είναι “όλοι ομόφωνοι σε αυτά που λένε”. (1 Κορινθίους 1:10) Ωστόσο, πολλά Χριστιανικά θρησκεύματα διαφωνούν ακόμα και για τόσο βασικά ζητήματα όσο το τι σημαίνει να είναι κανείς Χριστιανός. Είναι αδύνατον όλα αυτά τα θρησκεύματα να εκπροσωπούν το σωστό.​—1 Πέτρου 2:21.

  3.   Ο Ιησούς προφήτευσε ότι πολλοί θα ισχυρίζονταν πως είναι Χριστιανοί αλλά δεν θα υπάκουαν στις εντολές του και ότι εκείνος θα απέρριπτε τέτοια άτομα. (Ματθαίος 7:21-23· Λουκάς 6:46) Κάποιοι θα παροδηγούνταν από θρησκευτικούς ηγέτες που θα διέφθειραν την αληθινή λατρεία για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. (Ματθαίος 7:15) Κάποιοι άλλοι όμως στην ουσία θα προτιμούσαν μια απομίμηση της Χριστιανοσύνης επειδή θα τους έλεγε αυτά που ήθελαν να ακούσουν και όχι την αλήθεια της Αγίας Γραφής.​—2 Τιμόθεο 4:3, 4.

 Στην παραβολή του για το σιτάρι και τα ζιζάνια, ο Ιησούς προείπε ότι θα συνέβαινε ένας μεγάλος στασιασμός (αποστασία) ενάντια στην αληθινή Χριστιανοσύνη. (Ματθαίος 13:24-30, 36-43) Για μια μεγάλη χρονική περίοδο, θα ήταν αδύνατον να διακρίνει κανείς τους αληθινούς από τους ψεύτικους Χριστιανούς. Ακριβώς όπως προείπε ο Ιησούς, μετά τον θάνατο των αποστόλων η αποστασία άνθισε. (Πράξεις 20:29, 30) Παρότι οι αποστατικές διδασκαλίες ίσως διαφέρουν μεταξύ τους, όλες οι μορφές της κατ’ απομίμηση Χριστιανοσύνης έχουν «παρεκκλίνει από την αλήθεια».—2 Τιμόθεο 2:18.

 Ο Ιησούς προείπε επίσης ότι η διάκριση ανάμεσα στην αληθινή και στην ψεύτικη Χριστιανοσύνη θα γινόταν τελικά σαφής. Αυτό έχει συμβεί στην εποχή μας, στη διάρκεια της “τελικής περιόδου ενός συστήματος πραγμάτων”.​—Ματθαίος 13:30, 39.