Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι Είναι η Τορά;

Τι Είναι η Τορά;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Η λέξη «Τορά» προέρχεται από την εβραϊκή λέξη τωράχ, η οποία μπορεί να μεταφραστεί ως «εκπαίδευση», «διδασκαλία» ή «νόμος». a (Παροιμίες 1:8· 3:1, Μετάφραση Νέου Κόσμου [στην αγγλική]· 28:4) Τα ακόλουθα παραδείγματα δείχνουν πώς χρησιμοποιείται αυτή η εβραϊκή λέξη στη Γραφή.

  •   Η λέξη τωράχ αναφέρεται συχνά στα πρώτα πέντε βιβλία της Γραφής—τη Γένεση, την Έξοδο, το Λευιτικό, τους Αριθμούς και το Δευτερονόμιο. Αυτά ονομάζονται και Πεντάτευχος, που σημαίνει «πενταπλός τόμος». Η Τορά γράφτηκε από τον Μωυσή, γι’ αυτό και αποκαλείται «βιβλίο του νόμου του Μωυσή». (Ιησούς του Ναυή 8:31· Νεεμίας 8:1) Προφανώς, γράφτηκε αρχικά ως ενιαίο βιβλίο, αλλά αργότερα διαιρέθηκε ώστε να είναι πιο εύχρηστη.

  •   Η λέξη τωράχ χρησιμοποιείται επίσης για τους νόμους που δόθηκαν στον Ισραήλ γύρω από κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα, όπως για παράδειγμα «ο νόμος [τωράχ] της προσφοράς για αμαρτία», «ο νόμος περί λέπρας», και «ο νόμος σχετικά με τον Ναζηραίο».—Λευιτικό 6:25· 14:57· Αριθμοί 6:13.

  •   Η λέξη τωράχ αναφέρεται μερικές φορές στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία, είτε αυτή προέρχεται από τους γονείς είτε από τους σοφούς είτε από τον ίδιο τον Θεό.—Παροιμίες 1:8· 3:1· 13:14· Ησαΐας 2:3.

Τι περιέχει η Τορά, δηλαδή η Πεντάτευχος;

  •   Την εξιστόρηση της σχέσης του Θεού με την ανθρωπότητα από τον καιρό της δημιουργίας μέχρι τον θάνατο του Μωυσή.—Γένεση 1:27, 28· Δευτερονόμιο 34:5.

  •   Τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου. (Έξοδος 24:3) Αυτός ο Νόμος αποτελείται από 600 και πλέον νομοθετήματα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Σεμά, δηλαδή το ιουδαϊκό σύμβολο πίστης. Ένα τμήμα της Σεμά λέει: «Πρέπει να αγαπάς τον Ιεχωβά τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη τη ζωτική σου δύναμη». (Δευτερονόμιο 6:4-9) Ο Ιησούς είπε ότι αυτή είναι «η μεγαλύτερη και πρώτη εντολή».—Ματθαίος 22:36-38.

  •   Περίπου 1.800 αναφορές στο θεϊκό όνομα, Ιεχωβά. Η Τορά, όχι μόνο δεν απαγορεύει τη χρήση του ονόματος του Θεού, αλλά εμπεριέχει και εντολές που απαιτούσαν από τον λαό του Θεού να το προφέρει.—Αριθμοί 6:22-27· Δευτερονόμιο 6:13· 10:8· 21:5.

Εσφαλμένες αντιλήψεις για την Τορά

 Εσφαλμένη αντίληψη: Οι νόμοι της Τορά είναι αιώνιοι, ποτέ δεν θα μπουν στο περιθώριο.

 Αλήθεια: Μερικές Βιβλικές μεταφράσεις όντως αναφέρονται σε συγκεκριμένα νομοθετήματα της Τορά—περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Σάββατο, την ιεροσύνη και την Ημέρα της Εξιλέωσης—λέγοντας ότι θα ισχύουν «αιώνια» ή «για πάντα». (Έξοδος 31:16· 40:15· Λευιτικό 16:33, 34, Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα) Ωστόσο, η εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται σε αυτά τα εδάφια μπορεί επίσης να σημαίνει μια χρονική περίοδο απροσδιόριστης διάρκειας, όχι κατ’ ανάγκην για πάντα. b Η διαθήκη του Μωσαϊκού Νόμου βρισκόταν ήδη σε ισχύ επί 900 περίπου χρόνια όταν ο Θεός προείπε ότι θα την αντικαθιστούσε με «μια νέα διαθήκη». (Ιερεμίας 31:31-33) «Λέγοντας “μια νέα διαθήκη” [ο Θεός] έχει κάνει παλιά την προγενέστερη [διαθήκη]». (Εβραίους 8:7-13) Αυτή αντικαταστάθηκε πριν από περίπου 2.000 χρόνια με βάση τον θάνατο του Ιησού Χριστού.—Εφεσίους 2:15.

 Εσφαλμένη αντίληψη: Οι ιουδαϊκές προφορικές παραδόσεις και το Ταλμούδ αποτελούν αυθεντία εφάμιλλη της γραπτής Τορά.

 Αλήθεια: Δεν υπάρχουν Γραφικές αποδείξεις που να δείχνουν ότι ο Θεός έδωσε στον Μωυσή έναν προφορικό νόμο για να συνοδεύει τη γραπτή Τορά. Αντιθέτως, η Γραφή δηλώνει: «Ο Ιεχωβά συνέχισε και είπε στον Μωυσή: “Κατάγραψε αυτά τα λόγια”». (Έξοδος 34:27) Ο προφορικός νόμος—ο οποίος αργότερα καταγράφηκε και έγινε γνωστός ως το Μισνά, και τελικά διευρύνθηκε και αποτέλεσε το Ταλμούδ—περιλαμβάνει ιουδαϊκές παραδόσεις που ξεκίνησαν από τους Φαρισαίους. Αυτές οι παραδόσεις συχνά έρχονταν σε σύγκρουση με την Τορά. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Ιησούς είπε στους Φαρισαίους: «Έχετε καταστήσει το λόγο του Θεού άκυρο εξαιτίας της παράδοσής σας».—Ματθαίος 15:1-9.

 Εσφαλμένη αντίληψη: Οι γυναίκες δεν πρέπει να διδάσκονται την Τορά.

 Αλήθεια: Ο Μωσαϊκός Νόμος περιλάμβανε μια διάταξη σύμφωνα με την οποία ολόκληρος ο Νόμος έπρεπε να διαβάζεται σε όλο τον λαό του Ισραήλ, περιλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών. Γιατί; «Για να ακούσουν και να μάθουν, καθώς πρέπει να φοβούνται τον Ιεχωβά τον Θεό [τους] και να φροντίζουν να εκτελούν όλα τα λόγια αυτού του νόμου».—Δευτερονόμιο 31:10-12. c

 Εσφαλμένη αντίληψη: Η Τορά περιέχει κρυμμένα μηνύματα.

 Αλήθεια: Ο Μωυσής, ο οποίος κατέγραψε την Τορά, δήλωσε πως το άγγελμά της είναι σαφές και προσιτό σε όλους, και όχι κρυμμένο σε κώδικα. (Δευτερονόμιο 30:11-14) Η θεωρία ότι υπάρχουν κρυμμένα μηνύματα στην Τορά έχει τις ρίζες της στην Καββάλα (Καμπάλα), δηλαδή στον παραδοσιακό ιουδαϊκό μυστικισμό, ο οποίος χρησιμοποιεί «επιτήδεια επινοημένες» μεθόδους για να ερμηνεύσει τις Γραφές. d2 Πέτρου 1:16.

a Βλέπε Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, του Γ. Μπαμπινιώτη.

b Βλέπε το Θεολογικό Εγχειρίδιο της Παλαιάς Διαθήκης (Theological Wordbook of the Old Testament), Τόμος 2, σελίδες 672, 673.

c Σε αντίθεση με όσα διδάσκει η ίδια η Τορά, η ιουδαϊκή νομική παράδοση συχνά απαγόρευε στις γυναίκες να μελετούν την Τορά. Για παράδειγμα, το Μισνά παραθέτει τα εξής λόγια του ραβίνου Ελιέζερ μπεν Υρκανού: «Όποιος διδάσκει στην κόρη του την Τορά είναι σαν να τη διδάσκει τη χυδαιότητα». (Σοτά 3:4) Το Ιεροσολυμιτικό Ταλμούδ περιέχει την εξής δήλωσή του: «Είναι προτιμότερο να καταστραφούν τα λόγια της Τορά στη φωτιά παρά να ειπωθούν σε γυναίκες».—Σοτά 3:19α.

d Λόγου χάρη, η Εγκυκλοπαίδεια Τζουντάικα (Encyclopaedia Judaica) περιγράφει την προσέγγιση της Καμπάλα απέναντι στην Τορά: «Η Τορά δεν έχει και τόσο συγκεκριμένο νόημα, αν και στην πραγματικότητα σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα».—Δεύτερη έκδοση, Τόμος 11, σελίδα 659.