Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι Σημαίνει το να Είναι Κανείς Άγιος;

Τι Σημαίνει το να Είναι Κανείς Άγιος;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Το να είναι κανείς άγιος σημαίνει να είναι ξεχωρισμένος από κάθε μόλυσμα. Η εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται «άγιος» προέρχεται από έναν όρο που σημαίνει «αποχωρισμένος». Επομένως, κάτι που είναι άγιο είναι αποχωρισμένο από την κοινή χρήση, ή αλλιώς θεωρείται ιερό, ιδίως επειδή είναι καθαρό και αγνό.

 Ο Θεός είναι άγιος στον ύψιστο βαθμό. Η Αγία Γραφή λέει: «Δεν υπάρχει άγιος σαν τον Ιεχωβά». a (1 Σαμουήλ 2:2) Συνεπώς, ο Θεός θέτει δικαιωματικά τον κανόνα για το τι είναι άγιο.

 Η λέξη «άγιος» μπορεί να εφαρμοστεί σε οτιδήποτε συνδέεται άμεσα με τον Θεό, ιδίως σε πράγματα που είναι ξεχωρισμένα για να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στη λατρεία του. Παραδείγματος χάρη, η Αγία Γραφή μιλάει για:

  •   Άγιους τόπους: Ο Θεός είπε στον Μωυσή κοντά στην καιόμενη βάτο: «Ο τόπος όπου στέκεσαι είναι άγιος».—Έξοδος 3:2-5.

  •   Άγιες εκδηλώσεις: Οι αρχαίοι Ισραηλίτες λάτρευαν τον Ιεχωβά σε τακτικές θρησκευτικές γιορτές που αποκαλούνταν «άγιες συνελεύσεις».—Λευιτικό 23:37.

  •   Άγια αντικείμενα: Διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν για τη λατρεία του Θεού στον αρχαίο ναό στην Ιερουσαλήμ αποκαλούνταν «άγια σκεύη». (1 Βασιλέων 8:4) Τέτοια ιερά αντικείμενα έπρεπε να χρησιμοποιούνται με μεγάλο σεβασμό, αν και ποτέ δεν έπρεπε να αποδίδεται λατρεία σε αυτά. b

Μπορεί ένας ατελής άνθρωπος να είναι άγιος;

 Ναι. Ο Θεός δίνει στους Χριστιανούς την εξής εντολή: «Πρέπει να είστε άγιοι, επειδή εγώ είμαι άγιος». (1 Πέτρου 1:16) Ασφαλώς, οι ατελείς άνθρωποι δεν θα μπορούσαν ποτέ να ανταποκριθούν στον τέλειο κανόνα αγιότητας που θέτει ο Θεός. Ωστόσο, οι άνθρωποι που υπακούν στους δίκαιους νόμους του Θεού μπορούν να θεωρηθούν “άγιοι και ευπρόσδεκτοι στον Θεό”. (Ρωμαίους 12:1) Τα άτομα που προσπαθούν να είναι άγια το δείχνουν αυτό με τα λόγια και τις πράξεις τους. Για παράδειγμα, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, προσπαθούν να ακολουθούν τη συμβουλή της Γραφής “να είναι άγιοι και να απέχουν από σεξουαλική ανηθικότητα”, καθώς επίσης να “γίνουν άγιοι σε όλη τη διαγωγή τους”.—1 Θεσσαλονικείς 4:3· 1 Πέτρου 1:15.

Θα μπορούσε κάποιος να χάσει την άγια υπόστασή του ενώπιον του Θεού;

 Ναι. Αν κάποιος εγκαταλείψει τους δίκαιους κανόνες του Θεού όσον αφορά τη διαγωγή, ο Θεός δεν θα θεωρεί πλέον αυτό το άτομο άγιο. Λόγου χάρη, η επιστολή της Αγίας Γραφής προς τους Εβραίους απευθύνεται σε “αγίους αδελφούς”, αλλά προειδοποιεί ότι θα μπορούσαν να αναπτύξουν “πονηρή καρδιά απιστίας επειδή θα έχουν αποτραβηχτεί από τον ζωντανό Θεό”.—Εβραίους 3:1, 12.

Εσφαλμένες αντιλήψεις για την αγιότητα

 Εσφαλμένη αντίληψη: Η αγιότητα μπορεί να αποκτηθεί μέσω αυταπάρνησης.

 Αλήθεια: Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ότι η «σκληρή μεταχείριση του σώματος», ή αλλιώς η ακραία αυταπάρνηση, “δεν έχει καμιά αξία” για τον Θεό. (Κολοσσαείς 2:23) Αντιθέτως, ο Θεός θέλει να απολαμβάνουμε καλά πράγματα. «Ο καθένας πρέπει να τρώει και να πίνει και να χαίρεται για όλη τη σκληρή εργασία του. Αυτό είναι δώρο Θεού».—Εκκλησιαστής 3:13.

 Εσφαλμένη αντίληψη: Η αγαμία καθιστά κάποιον πιο άγιο.

 Αλήθεια: Αν και ένας Χριστιανός μπορεί να επιλέξει να μην παντρευτεί, η αγαμία από μόνη της δεν παρέχει άγια υπόσταση ενώπιον του Θεού. Είναι γεγονός ότι εκείνοι που παραμένουν άγαμοι μπορούν να δίνουν αμέριστη προσοχή στη λατρεία τους. (1 Κορινθίους 7:32-34) Ωστόσο, η Αγία Γραφή δείχνει ότι και οι παντρεμένοι μπορούν να είναι άγιοι. Τουλάχιστον ένας από τους αποστόλους του Ιησού, ο Πέτρος, ήταν παντρεμένος.—Ματθαίος 8:14· 1 Κορινθίους 9:5.

a Ιεχωβά είναι το προσωπικό όνομα του Θεού. Εκατοντάδες εδάφια της Αγίας Γραφής συνδέουν αυτό το όνομα με τις λέξεις «άγιος» και «αγιότητα».

b Η Αγία Γραφή καταδικάζει τη λατρεία θρησκευτικών λειψάνων.—1 Κορινθίους 10:14.