Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι Είναι το Βάφτισμα;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Το βάφτισμα αναφέρεται στη διαδικασία βύθισης και ανάδυσης ενός ατόμου από το νερό. * Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς βαφτίστηκε σε έναν αρκετά μεγάλο ποταμό. (Ματθαίος 3:13, 16) Παρόμοια, κάποιος Αιθίοπας ζήτησε να βαφτιστεί μόλις βρέθηκε κοντά «σε ένα μέρος με νερό».—Πράξεις 8:36-40.

Η σημασία του βαφτίσματος

 Η Γραφή παρομοιάζει το βάφτισμα με την ταφή. (Ρωμαίους 6:4· Κολοσσαείς 2:12) Το βάφτισμα στο νερό συμβολίζει ότι το άτομο πεθαίνει ως προς την προηγούμενη πορεία της ζωής του και αρχίζει μια νέα πορεία ως Χριστιανός αφιερωμένος στον Θεό. Το βάφτισμα και τα βήματα που οδηγούν σε αυτό αποτελούν διευθέτηση του Θεού μέσω της οποίας μπορεί κάποιος να αποκτήσει καθαρή συνείδηση με βάση την πίστη του στη θυσία του Ιησού Χριστού. (1 Πέτρου 3:21) Συνεπώς, ο Ιησούς δίδαξε ότι οι μαθητές του πρέπει να βαφτίζονται.—Ματθαίος 28:19, 20.

Ξεπλένει το βάφτισμα τις αμαρτίες;

 Όχι. Η Γραφή διδάσκει ότι μπορούμε να καθαριστούμε από την αμαρτία μόνο μέσω του χυμένου αίματος του Ιησού. (Ρωμαίους 5:8, 9· 1 Ιωάννη 1:7) Ωστόσο, για να ωφεληθεί ένα άτομο από τη θυσία του Ιησού, πρέπει να ασκήσει πίστη σε εκείνον, να αλλάξει πορεία ζωής, να ζει σε αρμονία με τις διδασκαλίες του και να βαφτιστεί.—Πράξεις 2:38· 3:19.

Διδάσκει η Γραφή τον νηπιοβαπτισμό;

 Όχι, δεν τον διδάσκει. Η έννοια του νηπιοβαπτισμού δεν υπάρχει στη Γραφή. Πρόκειται για μια τελετή ορισμένων θρησκειών κατά την οποία ένα νήπιο «βαφτίζεται» (το ραντίζουν ή του χύνουν νερό στο κεφάλι) και του δίνεται όνομα. Το Χριστιανικό βάφτισμα αφορά όσους είναι αρκετά μεγάλοι ώστε να κατανοούν και να πιστεύουν «τα καλά νέα της βασιλείας του Θεού». (Πράξεις 8:12) Είναι μια πράξη που συνδέεται με το να ακούσει κάποιος τον Λόγο του Θεού, να τον ασπαστεί και να μετανοήσει—ενέργειες που δεν μπορεί να κάνει ένα νήπιο.—Πράξεις 2:22, 38, 41.

 Επιπρόσθετα, η Γραφή δείχνει ότι ο Θεός θεωρεί τα μικρά παιδιά των Χριστιανών άγια, ή αλλιώς καθαρά ενώπιόν του, λόγω της πιστής πορείας των γονέων. (1 Κορινθίους 7:14) Αν ο νηπιοβαπτισμός είχε ισχύ, τότε δεν θα χρειαζόταν να επεκτείνεται σε αυτά τα παιδιά η εύνοια που απολαμβάνει κάποιος άλλος. *

Εσφαλμένες αντιλήψεις για το Χριστιανικό βάφτισμα

 Εσφαλμένη αντίληψη: Το ράντισμα ή η έκχυση νερού πάνω σε ένα άτομο αποτελούν αποδεκτά υποκατάστατα της πλήρους βύθισης.

 Αλήθεια: Όλα τα βαφτίσματα που αναφέρονται στη Γραφή έγιναν με βύθιση. Για παράδειγμα, όταν ο μαθητής Φίλιππος βάφτισε τον Αιθίοπα, «κατέβηκαν και οι δύο στο νερό» για να γίνει το βάφτισμα. Κατόπιν, «ανέβηκαν από το νερό».—Πράξεις 8:36-39. *

 Εσφαλμένη αντίληψη: Η Γραφή υποδηλώνει πως, όταν βαφτίστηκαν ολόκληρα σπιτικά, περιλήφθηκαν και νήπια. Λόγου χάρη, λέει σχετικά με έναν δεσμοφύλακα στους Φιλίππους: «Αυτός και οι δικοί του, βαφτίστηκαν».—Πράξεις 16:31-34.

 Αλήθεια: Η αφήγηση για τη μεταστροφή του δεσμοφύλακα φανερώνει ότι όσοι βαφτίστηκαν κατανοούσαν «το λόγο του Ιεχωβά» και “ευφράνθηκαν”. (Πράξεις 16:32, 34) Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, αν υπήρχαν νήπια στο σπιτικό του δεσμοφύλακα, αυτά δεν θα είχαν περιληφθεί στο βάφτισμα εφόσον δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τον λόγο του Ιεχωβά.

 Εσφαλμένη αντίληψη: Ο Ιησούς δίδαξε τον νηπιοβαπτισμό όταν είπε ότι η Βασιλεία ανήκει στα παιδάκια.—Ματθαίος 19:13-15· Μάρκος 10:13-16.

 Αλήθεια: Ο Ιησούς δεν μιλούσε για το βάφτισμα όταν είπε αυτά τα λόγια. Απεναντίας, καταδείκνυε ότι εκείνοι που θα θεωρηθούν κατάλληλοι για να μπουν στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να είναι σαν παιδιά—πράοι και ευδίδακτοι.—Ματθαίος 18:4· Λουκάς 18:16, 17.

^ Το ρήμα βαπτίζω του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου σημαίνει «βυθίζω μέσα ή κάτω από το νερό». Βλέπε Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσας, των Λίντελ και Σκοτ, Τόμος 1, σελίδα 242.

^ Σύμφωνα με τη Διεθνή Στερεότυπη Εγκυκλοπαίδεια της Βίβλου (The International Standard Bible Encyclopedia), «ο νηπιοβαπτισμός δεν έχει θέση στην Κ[αινή] Δ[ιαθήκη]». Η ίδια πηγή δηλώνει επίσης ότι αυτή η συνήθεια αναπτύχθηκε λόγω «μιας εσφαλμένης και υπερβολικής αποτίμησης της αξίας που έχει το βάφτισμα», δηλαδή ότι το βάφτισμα ξεπλένει τις αμαρτίες.—Τόμος 1, σελίδες 416, 417.

^ Στο λήμμα «Βάφτισμα (στην Αγία Γραφή)», η Νέα Καθολική Εγκυκλοπαίδεια (New Catholic Encyclopedia) αναφέρει: «Είναι προφανές ότι το βάφτισμα στην πρώτη Εκκλησία γινόταν με βύθιση».—Τόμος 2, σελίδα 59.