Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι Είναι το Βάφτισμα;

Τι Είναι το Βάφτισμα;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Βάφτισμα είναι η πλήρης βύθιση στο νερό. a Στην Αγία Γραφή, αναφέρονται πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που βαφτίστηκαν. (Πράξεις 2:41) Ανάμεσά τους ήταν και ο Ιησούς, ο οποίος βυθίστηκε στον Ιορδάνη Ποταμό. (Ματθαίος 3:13, 16) Χρόνια αργότερα, ένας Αιθίοπας βαφτίστηκε «σε ένα μέρος με νερό» κοντά στον δρόμο στον οποίο ταξίδευε.—Πράξεις 8:36-40.

 Ο Ιησούς δίδαξε ότι το βάφτισμα είναι απαίτηση για τους ακολούθους του. (Ματθαίος 28:19, 20) Ο απόστολος Πέτρος επανέλαβε αυτή τη διδασκαλία.—1 Πέτρου 3:21.

Σε αυτό το άρθρο

 Ποια είναι η σημασία του βαφτίσματος;

 Το βάφτισμα είναι ένα ορατό σύμβολο, με το οποίο κάποιος δείχνει δημόσια ότι έχει μετανοήσει για τις αμαρτίες του και έχει υποσχεθεί στον Θεό να κάνει το θέλημά Του άνευ όρων. Αυτό περιλαμβάνει να υπακούει στον Θεό και στον Ιησού όλη του τη ζωή. Όσοι βαφτίζονται μπαίνουν στην οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή.

 Η βύθιση στο νερό συμβολίζει κατάλληλα την αλλαγή που έχει κάνει κάποιος στη ζωή του. Πώς; Η Γραφή παρομοιάζει το βάφτισμα με την ταφή. (Ρωμαίους 6:4· Κολοσσαείς 2:12) Όταν κάποιος βυθίζεται στο νερό δείχνει ότι έχει πεθάνει ως προς τον προηγούμενο τρόπο ζωής του. Αντίστοιχα, όταν αναδύεται από το νερό, δείχνει ότι ξεκινάει τη νέα ζωή του ως αφιερωμένος Χριστιανός.

 Τι λέει η Αγία Γραφή για τον νηπιοβαπτισμό;

 Η Γραφή δεν αναφέρει τον όρο «νηπιοβαπτισμός». b Ούτε διδάσκει ότι πρέπει να βαφτίζονται τα βρέφη.

 Ο νηπιοβαπτισμός δεν συμφωνεί με τη Γραφή, η οποία λέει ότι όποιος θέλει να βαφτιστεί πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισμένες απαιτήσεις. Για παράδειγμα, πρέπει να κατανοεί τουλάχιστον τις βασικές διδασκαλίες του Λόγου του Θεού και να ζει σε αρμονία με αυτές, να έχει μετανοήσει για τις αμαρτίες του και μέσω προσευχής να έχει αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό. (Πράξεις 2:38, 41· 8:12) Τα βρέφη δεν μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά.

 Τι σημαίνει να βαφτίζεται κάποιος στο όνομα του Πατέρα, του Γιου και του αγίου πνεύματος;

 Ο Ιησούς έδωσε την εξής οδηγία στους ακολούθους του: «Κάντε μαθητές . . . , βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Γιου και του αγίου πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα σας έχω παραγγείλει». (Ματθαίος 28:19, 20) Η φράση «στο όνομα» σημαίνει ότι αυτός που βαφτίζεται αναγνωρίζει την εξουσία και τη θέση του Πατέρα και του Γιου, καθώς και τον ρόλο του αγίου πνεύματος του Θεού. Για παράδειγμα, ο απόστολος Πέτρος είπε στον άντρα που ήταν κουτσός εκ γενετής: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, περπάτα!» (Πράξεις 3:6) Το σημείο είναι ξεκάθαρο: Ο Πέτρος αναγνώριζε την εξουσία του Χριστού και απέδωσε σε εκείνον τη θαυματουργική θεραπεία.

  •   “Ο Πατέρας” είναι ο Ιεχωβά c Θεός. Ως ο Δημιουργός, ο Ζωοδότης και ο Παντοδύναμος Θεός, ο Ιεχωβά έχει την απόλυτη εξουσία.—Γένεση 17:1· Αποκάλυψη 4:11.

  •   “Ο Γιος” είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για εμάς. (Ρωμαίους 6:23) Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε σωτηρία αν δεν κατανοήσουμε και δεν δεχτούμε τον βασικό ρόλο του Ιησού στον σκοπό του Θεού για την ανθρωπότητα.—Ιωάννης 14:6· 20:31· Πράξεις 4:8-12.

  •   “Το άγιο πνεύμα” είναι η ενεργός δύναμη του Θεού, ή αλλιώς η δύναμή του εν δράσει. d Ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει το άγιο πνεύμα του για να δημιουργήσει, να δώσει ζωή, να μεταφέρει αγγέλματα στους προφήτες του και σε άλλους καθώς και να τους δώσει τη δύναμη να κάνουν το θέλημά του. (Γένεση 1:2· Ιώβ 33:4· Ρωμαίους 15:18, 19) Ο Θεός χρησιμοποίησε επίσης το άγιο πνεύμα του για να εμπνεύσει τους Βιβλικούς συγγραφείς να καταγράψουν τις σκέψεις του.—2 Πέτρου 1:21.

 Είναι ο αναβαπτισμός αμαρτία;

 Πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να αλλάξουν θρησκεία. Αλλά τι γίνεται αν στη θρησκεία που ανήκαν προηγουμένως είχαν ήδη βαφτιστεί; Θα ήταν αμαρτία αν βαφτίζονταν ξανά; Κάποιοι λένε ναι, βασίζοντας την άποψή τους στο εδάφιο Εφεσίους 4:5, το οποίο αναφέρει: «Ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάφτισμα». Ωστόσο, αυτό το εδάφιο δεν εννοεί ότι ένα άτομο δεν μπορεί να ξαναβαφτιστεί. Γιατί το λέμε αυτό;

 Συμφραζόμενα. Τα συμφραζόμενα του εδαφίου Εφεσίους 4:5 δείχνουν ότι ο απόστολος Παύλος μιλούσε για την ανάγκη να είναι οι αληθινοί Χριστιανοί ενωμένοι στην πίστη. (Εφεσίους 4:1-3, 16) Αυτή η ενότητα θα ήταν εφικτή μόνο αν ακολουθούσαν τον ίδιο Κύριο, τον Ιησού Χριστό, είχαν την ίδια πίστη, ή αλλιώς κατανόηση των διδασκαλιών της Γραφής, και ανταποκρίνονταν στις ίδιες Βιβλικές απαιτήσεις για το βάφτισμα.

 Ο απόστολος Παύλος παρότρυνε κάποιους που ήταν βαφτισμένοι να βαφτιστούν ξανά. Το έκανε αυτό γιατί είχαν βαφτιστεί χωρίς να κατανοούν πλήρως τις Χριστιανικές διδασκαλίες.—Πράξεις 19:1-5.

 Κατάλληλη βάση για το βάφτισμα. Για να είναι το βάφτισμα αποδεκτό στον Θεό, πρέπει να βασίζεται σε ακριβή γνώση της Βιβλικής αλήθειας. (1 Τιμόθεο 2:3, 4) Αν κάποιος είχε βαφτιστεί με βάση θρησκευτικές πεποιθήσεις που συγκρούονται με τη Γραφή, το βάφτισμά του δεν αναγνωρίζεται από τον Θεό. (Ιωάννης 4:23, 24) Αυτό το άτομο ίσως ήταν ειλικρινές, αλλά δεν ενεργούσε «σύμφωνα με ακριβή γνώση». (Ρωμαίους 10:2) Προκειμένου να έχει την επιδοκιμασία του Θεού, θα έπρεπε να μάθει τη Βιβλική αλήθεια, να εφαρμόζει όσα μαθαίνει, να αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό και να βαφτιστεί ξανά. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο αναβαπτισμός του δεν θα ήταν αμαρτία. Μάλιστα, θα ήταν αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνει.

 Άλλα βαφτίσματα που αναφέρονται στην Αγία Γραφή

 Η Γραφή αναφέρει άλλα βαφτίσματα τα οποία είχαν διαφορετική σημασία από τη βύθιση στο νερό που έκαναν οι ακόλουθοι του Χριστού. Εξετάστε μερικά παραδείγματα.

 Το βάφτισμα που έκανε ο Ιωάννης ο Βαφτιστής. e Οι Ιουδαίοι και οι προσήλυτοι στον Ιουδαϊσμό βαφτίζονταν από τον Ιωάννη συμβολίζοντας τη μετάνοιά τους για τις αμαρτίες που είχαν διαπράξει εναντίον του Μωσαϊκού Νόμου—του Νόμου που είχε δώσει ο Θεός στους Ισραηλίτες μέσω του Μωυσή. Το βάφτισμα του Ιωάννη προετοίμαζε τους ανθρώπους έτσι ώστε να αναγνωρίσουν και να δεχτούν τον Μεσσία, τον Ιησού από τη Ναζαρέτ.—Λουκάς 1:13-17· 3:2, 3· Πράξεις 19:4.

 Το προσωπικό βάφτισμα του Ιησού. Το βάφτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή ήταν μοναδικό. Ο Ιησούς ήταν τέλειος και αναμάρτητος. (1 Πέτρου 2:21, 22) Το βάφτισμά του λοιπόν δεν περιλάμβανε μετάνοια ή «το αίτημα που υποβάλλεται στον Θεό για αγαθή συνείδηση». (1 Πέτρου 3:21) Αντίθετα, έδειχνε ότι παρουσίαζε τον εαυτό του στον Θεό για να κάνει το θέλημά Του ως ο προειπωμένος Μεσσίας, ή αλλιώς ο Χριστός. Αυτό περιλάμβανε να δώσει τη ζωή του για εμάς.—Εβραίους 10:7-10.

 Βάφτισμα με άγιο πνεύμα. Τόσο ο Ιωάννης ο Βαφτιστής όσο και ο Ιησούς Χριστός μίλησαν για το βάφτισμα με άγιο πνεύμα. (Ματθαίος 3:11· Λουκάς 3:16· Πράξεις 1:1-5) Αυτό το βάφτισμα δεν είναι το ίδιο με το βάφτισμα στο όνομα του αγίου πνεύματος. (Ματθαίος 28:19) Γιατί το λέμε αυτό;

 Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ακολούθων του Ιησού βαφτίζονται με άγιο πνεύμα. Αυτοί χρίονται με άγιο πνεύμα επειδή καλούνται να υπηρετήσουν μαζί με τον Χριστό στον ουρανό ως ιερείς και βασιλιάδες που κυβερνούν τη γη. f (1 Πέτρου 1:3, 4· Αποκάλυψη 5:9, 10) Οι υπήκοοί τους θα είναι οι εκατομμύρια ακόλουθοι του Ιησού που έχουν την ελπίδα της αιώνιας ζωής στον Παράδεισο στη γη.—Ματθαίος 5:5· Λουκάς 23:43.

 Το βάφτισμα στον Χριστό Ιησού και στον θάνατό του. Τα άτομα που βαφτίζονται με άγιο πνεύμα, βαφτίζονται επίσης «στον Χριστό Ιησού». (Ρωμαίους 6:3) Αυτό το βάφτισμα λοιπόν εφαρμόζεται στους χρισμένους ακολούθους του Ιησού, οι οποίοι θα κυβερνούν μαζί του στον ουρανό. Όταν βαφτίζονται στον Ιησού, γίνονται μέλη της χρισμένης εκκλησίας του. Αυτός είναι η Κεφαλή, και εκείνοι είναι το σώμα.—1 Κορινθίους 12:12, 13, 27· Κολοσσαείς 1:18.

 Οι χρισμένοι Χριστιανοί βαφτίζονται επίσης «στον θάνατο του [Ιησού]». (Ρωμαίους 6:3, 4) Μιμούμενοι τον Ιησού, ζουν μια αυτοθυσιαστική ζωή υπακοής στον Θεό και παραιτούνται από οποιαδήποτε ελπίδα αιώνιας ζωής στη γη. Ολοκληρώνουν αυτό το συμβολικό βάφτισμα όταν πεθάνουν και αναστηθούν σε ζωή στον ουρανό ως πνευματικά πλάσματα.—Ρωμαίους 6:5· 1 Κορινθίους 15:42-44.

 Βάφτισμα με φωτιά. Ο Ιωάννης ο Βαφτιστής είπε στους ακροατές του: «Εκείνος [ο Ιησούς] θα σας βαφτίσει με άγιο πνεύμα και με φωτιά. Έχει στο χέρι του το φτυάρι για το λίχνισμα και θα καθαρίσει εντελώς το αλώνι του και θα μαζέψει το σιτάρι του στην αποθήκη· αλλά το άχυρο θα το κατακάψει με φωτιά που δεν σβήνει». (Ματθαίος 3:11, 12) Προσέξτε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο βάφτισμα με φωτιά και στο βάφτισμα με άγιο πνεύμα. Τι εννοούσε ο Ιωάννης χρησιμοποιώντας αυτή την εικόνα;

 Το σιτάρι αντιπροσωπεύει εκείνους που θα ακούν τον Ιησού και θα τον υπακούν. Αυτοί αποκτούν την προοπτική να βαφτιστούν με άγιο πνεύμα. Το άχυρο συμβολίζει εκείνους που δεν θα ακούσουν τον Ιησού. Το τέλος τους θα είναι το βάφτισμα με φωτιά, το οποίο συμβολίζει την αιώνια καταστροφή τους.—Ματθαίος 3:7-12· Λουκάς 3:16, 17.

a Η λέξη βάπτισμα του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου αναφέρεται στη διαδικασία της «βύθισης, που περιλαμβάνει κατάδυση και ανάδυση», σύμφωνα με το Πλήρες Ερμηνευτικό Λεξικό των Λέξεων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης του Βάιν (Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words).

b Ο «νηπιοβαπτισμός» είναι μια τελετή ορισμένων εκκλησιών κατά την οποία δίνουν όνομα στα βρέφη και τα «βαφτίζουν» ραντίζοντάς τα ή χύνοντας νερό στο κεφάλι τους.

c Ιεχωβά είναι το προσωπικό όνομα του Θεού. (Ψαλμός 83:18) Δείτε το άρθρο «Ποιος Είναι ο Ιεχωβά;»

d Δείτε το άρθρο «Τι Είναι το Άγιο Πνεύμα;»

g Η Γραφή χρησιμοποιεί επίσης τον όρο «βαφτίσματα» για να περιγράψει ορισμένους τελετουργικούς καθαρισμούς, όπως τη βύθιση σκευών μέσα σε νερό. (Μάρκος 7:4· Εβραίους 9:10) Αυτό φυσικά είναι εντελώς διαφορετικό από την πλήρη βύθιση στο νερό που έκανε ο Ιησούς και οι ακόλουθοί του.