Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι Είναι ο Ουρανός;

Τι Είναι ο Ουρανός;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Η λέξη «ουρανός» χρησιμοποιείται με τρεις βασικές έννοιες στη Γραφή: (1) οι φυσικοί ουρανοί, (2) το πνευματικό βασίλειο και (3) σύμβολο υψηλής ή εξυψωμένης θέσης. Σε καθεμιά από αυτές τις περιπτώσεις, τα συμφραζόμενα μας βοηθούν να καθορίσουμε με ποια έννοια χρησιμοποιείται η λέξη. a

  1.   Οι φυσικοί ουρανοί. Με αυτή την έννοια, «οι ουρανοί» αναφέρονται στη γήινη ατμόσφαιρα στην οποία φυσούν οι άνεμοι, πετούν τα πουλιά, παράγουν τα σύννεφα τη βροχή και το χιόνι, και λάμπει η αστραπή. (Ψαλμός 78:26· Παροιμίες 30:19· Ησαΐας 55:10· Λουκάς 17:24) Επίσης, μπορεί να σημαίνουν το έξω διάστημα, τον χώρο όπου βρίσκονται “ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα”.—Δευτερονόμιο 4:19· Γένεση 1:1.

  2.   Το πνευματικό βασίλειο. Ο όρος «ουρανός» μπορεί επίσης να αναφέρεται στους πνευματικούς ουρανούς, ή αλλιώς στο πνευματικό βασίλειο—ένα επίπεδο ύπαρξης ανώτερο από το φυσικό σύμπαν και έξω από αυτό. (1 Βασιλέων 8:27· Ιωάννης 6:38) Σε αυτούς τους πνευματικούς ουρανούς ζουν ο Θεός, ο οποίος είναι «Πνεύμα», καθώς και τα πνευματικά αγγελικά πλάσματα τα οποία δημιούργησε Εκείνος. (Ιωάννης 4:24· Ματθαίος 24:36) Κάποιες φορές, οι «ουρανοί» προσωποποιούνται για να συμβολίσουν τους πιστούς αγγέλους, την «εκκλησία των αγίων».—Ψαλμός 89:5-7.

     Επιπλέον, με τη λέξη «ουρανοί» η Γραφή αναφέρεται συγκεκριμένα στο τμήμα του πνευματικού βασιλείου όπου κατοικεί ο Ιεχωβά, στον «τόπο της κατοίκησής» του. (1 Βασιλέων 8:43, 49· Εβραίους 9:24· Αποκάλυψη 13:6) Λόγου χάρη, η Γραφή προείπε ότι ο Σατανάς και οι δαίμονες επρόκειτο να εκδιωχθούν από τον ουρανό και δεν θα τους επιτρεπόταν πλέον να εισέρχονται στην παρουσία του Ιεχωβά. Ωστόσο, θα παρέμεναν στο πνευματικό βασίλειο.—Αποκάλυψη 12:7-9, 12.

  3.   Σύμβολο υψηλής ή εξυψωμένης θέσης. Με τη λέξη «ουρανός» οι Γραφές συμβολίζουν μια εξυψωμένη θέση, η οποία συνήθως συνδέεται με την εξουσία διακυβέρνησης. Σε αυτή τη θέση μπορεί να βρίσκονται:

Τι είδους τόπος είναι ο ουρανός;

 Το πνευματικό βασίλειο σφύζει από δραστηριότητα. Τα εκατοντάδες εκατομμύρια πνευματικά πλάσματα που βρίσκονται εκεί “εκτελούν το λόγο” του Ιεχωβά.—Ψαλμός 103:20, 21· Δανιήλ 7:10.

 Περιγράφοντας τους ουρανούς, η Γραφή τούς παρουσιάζει ως λαμπρά φωτισμένους. (1 Τιμόθεο 6:15, 16) Ο προφήτης Ιεζεκιήλ έλαβε ένα ουράνιο όραμα που χαρακτηριζόταν από τη «θέα της λαμπρότητας», ενώ το όραμα του ουρανού που είδε ο Δανιήλ περιλάμβανε «ένα ποτάμι φωτιάς». (Ιεζεκιήλ 1:26-28· Δανιήλ 7:9, 10) Ο ουρανός είναι άγιος, δηλαδή καθαρός, και διαθέτει ωραιότητα.—Ψαλμός 96:6· Ησαΐας 63:15· Αποκάλυψη 4:2, 3.

 Η γενική εντύπωση που δίνει η Γραφή για τον ουρανό εμπνέει δέος. (Ιεζεκιήλ 43:2, 3) Παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουν πλήρως τον ουρανό, εφόσον το πνευματικό βασίλειο ξεπερνάει τα όσα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας.

a Η εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται «ουρανός» πιθανότατα προέρχεται από τη ρίζα μιας λέξης που σημαίνει «υψηλός» ή «εξυψωμένος». (Παροιμίες 25:3) Βλέπε Εβραϊκό και Αγγλικό Λεξικό της Παλαιάς Διαθήκης (Hebrew and English Lexicon of the Old Testament), των Μπράουν, Ντράιβερ και Μπριγκς, σελίδα 1029.

b Σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια (Cyclopedia) των Μακ Κλίντοκ και Στρονγκ, οι νέοι ουρανοί στο εδάφιο Ησαΐας 65:17 υποδηλώνουν «μια νέα κυβέρνηση, μια νέα βασιλεία».​—Τόμος 4, σελίδα 122.