Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι Είναι η Βασιλεία του Θεού;

Τι Είναι η Βασιλεία του Θεού;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Η Βασιλεία του Θεού είναι μια πραγματική κυβέρνηση την οποία έχει ιδρύσει ο Ιεχωβά Θεός. “Η βασιλεία του Θεού” αποκαλείται επίσης στην Αγία Γραφή «βασιλεία των ουρανών», επειδή κυβερνάει από τους ουρανούς. (Μάρκος 1:14, 15· Ματθαίος 4:17) Παρότι διαθέτει πολλά από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπινων κυβερνήσεων, είναι ανώτερή τους από κάθε άποψη.

  •   Κυβερνήτες. Ο Θεός διόρισε Βασιλιά της Βασιλείας τον Ιησού Χριστό και του έδωσε εξουσία μεγαλύτερη από αυτήν που θα μπορούσε ποτέ να έχει οποιοσδήποτε ανθρώπινος κυβερνήτης. (Ματθαίος 28:18) Ο Ιησούς χρησιμοποιεί αυτή την εξουσία μόνο για καλό, εφόσον έχει ήδη αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος και συμπονετικός Ηγέτης. (Ματθαίος 4:23· Μάρκος 1:40, 41· 6:31-34· Λουκάς 7:11-17) Υπό την κατεύθυνση του Θεού, έχει επιλέξει άτομα από όλα τα έθνη, τα οποία «θα κυβερνήσουν τη γη ως βασιλιάδες» μαζί του στον ουρανό.—Αποκάλυψη 5:9, 10.

  •   Διάρκεια. Ανόμοια με τις ανθρώπινες κυβερνήσεις, οι οποίες έρχονται και παρέρχονται, η Βασιλεία του Θεού «ποτέ δεν θα καταστραφεί».—Δανιήλ 2:44.

  •   Υπήκοοι. Όλοι όσοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Θεού μπορούν να είναι υπήκοοι της Βασιλείας του Θεού, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους και τον τόπο όπου γεννήθηκαν.—Πράξεις 10:34, 35.

  •   Νόμοι. Οι νόμοι (ή οι εντολές) της Βασιλείας του Θεού κάνουν πολύ περισσότερα από το να απαγορεύουν απλώς την κακή διαγωγή. Ανυψώνουν το ηθικό επίπεδο των υπηκόων της. Λόγου χάρη, η Αγία Γραφή λέει: «“Πρέπει να αγαπάς τον Ιεχωβά τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη διάνοια”. Αυτή είναι η μεγαλύτερη και πρώτη εντολή. Η δεύτερη, όμοια με αυτήν, είναι η εξής: “Πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου”». (Ματθαίος 22:37-39) Η αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον υποκινεί τους υπηκόους της Βασιλείας να ενδιαφέρονται έμπρακτα για το καλό των άλλων.

  •   Εκπαίδευση. Η Βασιλεία του Θεού θέτει υψηλά πρότυπα για τους υπηκόους της. Ωστόσο, τους διδάσκει επίσης πώς να ανταποκρίνονται σε αυτά τα πρότυπα.—Ησαΐας 48:17, 18.

  •   Σκοπός. Η Βασιλεία του Θεού δεν κάνει πλούσιους τους κυβερνήτες της σε βάρος των υπηκόων της. Αντιθέτως, θα εκπληρώσει το θέλημα του Θεού, περιλαμβανομένης της υπόσχεσης ότι όσοι τον αγαπούν θα ζήσουν για πάντα σε μια παραδεισιακή γη.—Ησαΐας 35:1, 5, 6· Ματθαίος 6:10· Αποκάλυψη 21:1-4.