Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πότε θα Έρθει το Τέλος του Κόσμου;

Πότε θα Έρθει το Τέλος του Κόσμου;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Για να μάθουμε πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου, χρειάζεται να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιεί η Γραφή τον όρο «κόσμος». Η λέξη κόσμος του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου τις περισσότερες φορές αναφέρεται στον κόσμο της ανθρωπότητας, ιδίως στα άτομα που δεν ζουν σε αρμονία με τον Θεό και το θέλημά του. (Ιωάννης 15:18, 19· 2 Πέτρου 2:5) Ενίοτε, ο όρος κόσμος αναφέρεται στο οικοδόμημα της ανθρώπινης κοινωνίας.—1 Κορινθίους 7:31· 1 Ιωάννη 2:15, 16. a

Τι είναι «το τέλος του κόσμου»;

 Η φράση «το τέλος του κόσμου», που εμφανίζεται σε πολλές μεταφράσεις της Αγίας Γραφής, μπορεί επίσης να αποδοθεί ως “η τελική περίοδος του συστήματος πραγμάτων” ή “η συντέλεια του αιώνος”. (Ματθαίος 24:3, Μετάφραση του Βάμβα) Αναφέρεται, όχι στην καταστροφή της γης ή ολόκληρης της ανθρωπότητας, αλλά στο τέλος του οικοδομήματος της ανθρώπινης κοινωνίας.—1 Ιωάννη 2:17.

 Η Γραφή διδάσκει ότι «όσοι πράττουν το κακό θα εκκοπούν» ώστε να μπορούν οι καλοί άνθρωποι να απολαμβάνουν τη ζωή στη γη. (Ψαλμός 37:9-11) Η καταστροφή αυτή θα συμβεί στη «μεγάλη θλίψη», που αποκορυφώνεται με τον πόλεμο του Αρμαγεδδώνα.—Ματθαίος 24:21, 22· Αποκάλυψη 16:14, 16.

Πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου;

 Ο Ιησούς είπε: «Σχετικά με εκείνη την ημέρα και την ώρα κανείς δεν γνωρίζει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών ούτε ο Γιος, παρά μόνο ο Πατέρας». (Ματθαίος 24:36, 42) Πρόσθεσε επίσης ότι το τέλος θα ερχόταν αναπάντεχα, «κάποια ώρα που δεν τη θεωρείτε πιθανή».—Ματθαίος 24:44.

 Αν και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή ημέρα και ώρα, ο Ιησούς μάς έδωσε ένα σύνθετο «σημείο», δηλαδή ένα σύνολο γεγονότων, το οποίο θα προσδιόριζε τη χρονική περίοδο που θα οδηγούσε στο τέλος αυτού του κόσμου. (Ματθαίος 24:3, 7-14) Η Γραφή χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο «έσχατο καιρό» και «τελευταίες ημέρες».—Δανιήλ 12:4, Η Αγία Γραφή σε Νεοελληνική Μεταφορά, Σπύρου Φίλου· 2 Τιμόθεο 3:1-5.

Θα απομείνει κάτι μετά το τέλος του κόσμου;

 Ναι. Η γη θα συνεχίσει να υπάρχει, επειδή η Γραφή λέει ότι «δεν θα κλονιστεί στον αιώνα, και μάλιστα για πάντα». (Ψαλμός 104:5) Επίσης, η γη θα γεμίσει με ανθρώπους, όπως ακριβώς υπόσχεται η Γραφή: «Οι δίκαιοι θα γίνουν κάτοχοι της γης και θα κατοικούν για πάντα σε αυτήν». (Ψαλμός 37:29) Ο Θεός θα φέρει σε ύπαρξη τις συνθήκες που σκόπευε να υπάρχουν αρχικά:

a Και η λέξη αἰών του πρωτότυπου κειμένου αποδίδεται «κόσμος» σε κάποιες μεταφράσεις της Αγίας Γραφής. Όταν αποδίδεται έτσι, η λέξη αἰών έχει παρόμοια σημασία με τη λέξη κόσμος επειδή αναφέρεται στο οικοδόμημα της ανθρώπινης κοινωνίας.