Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έγραψε ο Μωυσής την Αγία Γραφή;

Έγραψε ο Μωυσής την Αγία Γραφή;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Ο Θεός χρησιμοποίησε τον Μωυσή για τη συγγραφή των πρώτων πέντε βιβλίων της Αγίας Γραφής: Γένεση, Έξοδος, Λευιτικό, Αριθμοί και Δευτερονόμιο. Πιθανότατα ο Μωυσής έγραψε επίσης το βιβλίο του Ιώβ και τον 90ό Ψαλμό. Αλλά ο Θεός χρησιμοποίησε συνολικά περίπου 40 ανθρώπους για να γράψει την Αγία Γραφή.