Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ποια Είναι η Σημασία των Αριθμών στη Γραφή; Υποστηρίζει η Γραφή την Αριθμολογία;

Ποια Είναι η Σημασία των Αριθμών στη Γραφή; Υποστηρίζει η Γραφή την Αριθμολογία;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Οι αριθμοί στην Αγία Γραφή έχουν συνήθως κυριολεκτική σημασία, αλλά μερικές φορές χρησιμοποιούνται και συμβολικά. Γενικά, το αν ένας αριθμός χρησιμοποιείται συμβολικά φαίνεται από τα συμφραζόμενα. Εξετάστε ορισμένα παραδείγματα συμβολικής χρήσης των αριθμών στην Αγία Γραφή:

  •   Ένα. Συμβολίζει την ενότητα. Για παράδειγμα, ο Ιησούς ζήτησε από τον Θεό το εξής για τους ακολούθους του: «Να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι σε ενότητα με εμένα και εγώ είμαι σε ενότητα με εσένα».​—Ιωάννης 17:21· Ματθαίος 19:6.

  •   Δύο. Όπως στην εκδίκαση μιας υπόθεσης χρειάζεται η μαρτυρία δύο ατόμων για να επιβεβαιωθεί κάτι (Δευτερονόμιο 17:6), έτσι και η επανάληψη ενός οράματος ή μιας δήλωσης επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για κάτι αξιόπιστο και αληθινό. Λόγου χάρη, όταν ο Ιωσήφ ερμήνευσε ένα όνειρο που είδε ο Φαραώ της Αιγύπτου, είπε: «Το γεγονός ότι το όνειρο επαναλήφθηκε στον Φαραώ δύο φορές σημαίνει ότι το πράγμα είναι εδραιωμένο από μέρους του αληθινού Θεού». (Γένεση 41:32) Σε προφητείες, «τα δύο κέρατα» συμβολίζουν δυαδική διακυβέρνηση, όπως ειπώθηκε στον προφήτη Δανιήλ σχετικά με τη Μηδοπερσική Αυτοκρατορία.​—Δανιήλ 8:20, 21· Αποκάλυψη 13:11.

  •   Τρία. Η μαρτυρία τριών ατόμων αποδεικνύει σαφώς αν κάτι είναι αληθινό ή όχι. Παρόμοια, η τριπλή επανάληψη εδραιώνει κάτι ή προσδίδει έμφαση.​—Ιεζεκιήλ 21:27· Πράξεις 10:9-16· Αποκάλυψη 4:8· 8:13.

  •   Τέσσερα. Αυτός ο αριθμός συμβολίζει πληρότητα μορφής ή λειτουργίας, όπως για παράδειγμα στην έκφραση “οι τέσσερις γωνιές της γης”.​—Αποκάλυψη 7:1· 21:16· Ησαΐας 11:12.

  •   Έξι. Επειδή είναι ένα λιγότερο από το εφτά, το οποίο συμβολίζει την πληρότητα, το έξι συμβολίζει κάτι που δεν είναι πλήρες ή είναι ατελές, ή σχετίζεται με τους εχθρούς του Θεού.​—1 Χρονικών 20:6· Δανιήλ 3:1· Αποκάλυψη 13:18.

  •   Εφτά. Συμβολίζει την πληρότητα. Παραδείγματος χάρη, ο Θεός έδωσε εντολή στους Ισραηλίτες να βαδίσουν γύρω από την Ιεριχώ εφτά συνεχόμενες ημέρες και την έβδομη να κάνουν το γύρο της εφτά φορές. (Ιησούς του Ναυή 6:15) Στην Αγία Γραφή, ο αριθμός εφτά χρησιμοποιείται πολλές φορές με την έννοια της πληρότητας. (Λευιτικό 4:6· 25:8· 26:18· Ψαλμός 119:164· Αποκάλυψη 1:20· 13:1· 17:10) Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο ότι έπρεπε να συγχωρεί τον αδελφό του «όχι μέχρι εφτά φορές αλλά μέχρι εβδομήντα εφτά φορές». Με τον αριθμό εβδομήντα εφτά, ο οποίος συνίσταται στην επανάληψη του «εφτά», ο Ιησούς εννοούσε απεριόριστα.​—Ματθαίος 18:21, 22.

  •   Δέκα. Συμβολίζει την ολότητα και το σύνολο.​—Έξοδος 34:28· Λουκάς 19:13· Αποκάλυψη 2:10.

  •   Δώδεκα. Συμβολίζει μια πλήρη, θεϊκά θεσμοθετημένη διευθέτηση. Λόγου χάρη, ο απόστολος Ιωάννης είδε σε όραμα μια πόλη στον ουρανό η οποία είχε «δώδεκα θεμέλιες πέτρες, και πάνω σε αυτές τα δώδεκα ονόματα των δώδεκα αποστόλων». (Αποκάλυψη 21:14· Γένεση 49:28) Τα πολλαπλάσια του 12 έχουν μερικές φορές παρόμοια σημασία.​—Αποκάλυψη 4:4· 7:4-8.

  •   Σαράντα. Με αυτόν τον αριθμό έχουν συνδεθεί αρκετές περίοδοι κρίσης ή τιμωρίας.​—Γένεση 7:4· Ιεζεκιήλ 29:11, 12.

Αριθμολογία και γεματρία

 Η συμβολική χρήση των αριθμών στην Αγία Γραφή δεν έχει καμία σχέση με την αριθμολογία, η οποία αναζητά αποκρυφιστικό νόημα σε αριθμούς, σε συνδυασμούς τους και σε αριθμητικά αθροίσματα. Για παράδειγμα, Ιουδαίοι Καββαλιστές έχουν αναλύσει τις Εβραϊκές Γραφές χρησιμοποιώντας μια μέθοδο, τη λεγόμενη γεματρία, η οποία αναζητά στο κείμενο κρυμμένους κωδικούς με βάση την αριθμητική αξία των γραμμάτων. Η αριθμολογία είναι μια μορφή μαντείας, κάτι που ο Θεός καταδικάζει.​—Δευτερονόμιο 18:10-12.