Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατοικεί ο Θεός σε μια Συγκεκριμένη Τοποθεσία;

Κατοικεί ο Θεός σε μια Συγκεκριμένη Τοποθεσία;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Ναι. Ο Θεός κατοικεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος—τους ουρανούς. Εξετάστε τις ακόλουθες Βιβλικές περικοπές:

 Ο Βασιλιάς Σολομών είπε σε κάποια προσευχή του: «Εσύ να ... εισακούσεις από τους ουρανούς, το σταθερό τόπο της κατοίκησής σου».—1 Βασιλέων 8:43.

 Ο Ιησούς Χριστός δίδαξε τους μαθητές του να απευθύνουν τις προσευχές τους στον “Πατέρα τους που είναι στους ουρανούς”.—Ματθαίος 6:9.

 Μετά την ανάστασή του ο Ιησούς μπήκε «στον ίδιο τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στο πρόσωπο του Θεού».—Εβραίους 9:24.

 Τα εδάφια αυτά δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο Ιεχωβά Θεός είναι πραγματικό πρόσωπο και ότι δεν είναι πανταχού παρών, δηλαδή δεν κατοικεί παντού, αλλά κατοικεί στους ουρανούς.