Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ποιοι Πηγαίνουν στον Ουρανό;

Ποιοι Πηγαίνουν στον Ουρανό;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Ο Θεός επιλέγει έναν περιορισμένο αριθμό πιστών Χριστιανών οι οποίοι, μετά τον θάνατό τους, θα αναστηθούν σε ζωή στον ουρανό. (1 Πέτρου 1:​3, 4) Από τη στιγμή που θα γίνει η εκλογή τους, πρέπει να συνεχίσουν να διατηρούν τη Χριστιανική τους πίστη ισχυρή και τη διαγωγή τους καθαρή προκειμένου να μην κριθούν ακατάλληλοι για να λάβουν την ουράνια κληρονομιά τους.​—Εφεσίους 5:5· Φιλιππησίους 3:​12-​14.

Τι θα κάνουν στον ουρανό όσοι πηγαίνουν εκεί;

 Πρόκειται να υπηρετήσουν στο πλευρό του Ιησού ως βασιλιάδες και ιερείς 1.000 χρόνια. (Αποκάλυψη 5:9, 10· 20:6) Θα σχηματίσουν τους «νέους ουρανούς», δηλαδή την ουράνια κυβέρνηση, η οποία θα κυβερνάει τη «νέα γη», δηλαδή την επίγεια κοινωνία. Αυτοί οι ουράνιοι άρχοντες θα βοηθήσουν να επανέλθει η ανθρωπότητα στις δίκαιες συνθήκες για τις οποίες την προόριζε αρχικά ο Θεός.​—Ησαΐας 65:17· 2 Πέτρου 3:​13.

Πόσοι θα αναστηθούν στον ουρανό;

 Σύμφωνα με τη Γραφή, 144.000 άτομα θα αναστηθούν σε ουράνια ζωή. (Αποκάλυψη 7:4) Στο όραμα που αναφέρεται στα εδάφια Αποκάλυψη 14:1-3, ο απόστολος Ιωάννης είδε «το Αρνί να στέκεται πάνω στο Όρος Σιών, και μαζί του εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες». Σε αυτό το όραμα, το «Αρνί» αντιπροσωπεύει τον αναστημένο Ιησού. (Ιωάννης 1:​29· 1 Πέτρου 1:​19) Το «Όρος Σιών» αντιπροσωπεύει την εξυψωμένη θέση του Ιησού και των 144.000 οι οποίοι θα συγκυβερνήσουν μαζί του στον ουρανό.​—Ψαλμός 2:6· Εβραίους 12:22.

 Όσοι είναι «καλεσμένοι και εκλεγμένοι» να κυβερνήσουν μαζί με τον Χριστό στη Βασιλεία αναφέρονται ως «μικρό ποίμνιο». (Αποκάλυψη 17:14· Λουκάς 12:32) Αυτό δείχνει ότι εκείνοι θα ήταν σχετικά λίγοι σε σύγκριση με τον πλήρη αριθμό των προβάτων του Ιησού.​—Ιωάννης 10:16.

Εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με εκείνους που πηγαίνουν στον ουρανό

 Εσφαλμένη αντίληψη: Όλοι οι καλοί άνθρωποι πηγαίνουν στον ουρανό.

 Ποια είναι η αλήθεια: Ο Θεός υπόσχεται αιώνια ζωή στη γη για την πλειονότητα των καλών ανθρώπων.​—Ψαλμός 37:11, 29, 34.

  •   Ο Ιησούς είπε: «Κανείς δεν έχει ανεβεί στον ουρανό». (Ιωάννης 3:​13) Συνεπώς, έδειξε ότι οι καλοί άνθρωποι που πέθαναν πριν από εκείνον, όπως ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ιώβ και ο Δαβίδ, δεν πήγαν στον ουρανό. (Πράξεις 2:​29, 34) Τουναντίον, εκείνοι είχαν την ελπίδα της ανάστασης σε ζωή στη γη.​—Ιώβ 14:13-​15.

  •   Η ανάσταση σε ουράνια ζωή αποκαλείται “η πρώτη ανάσταση”. (Αποκάλυψη 20:6) Αυτό υποδηλώνει ότι θα υπάρξει και άλλη ανάσταση. Και αυτή θα είναι επίγεια.

  •   Η Γραφή διδάσκει ότι, υπό τη διακυβέρνηση της Βασιλείας του Θεού, «ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια». (Αποκάλυψη 21:​3, 4) Αυτή η υπόσχεση πρέπει να αφορά τη γη, εφόσον ο θάνατος δεν υπήρξε ποτέ στον ουρανό.

 Εσφαλμένη αντίληψη: Κάθε άτομο επιλέγει το ίδιο αν θα λάβει ζωή στον ουρανό ή στη γη.

 Ποια είναι η αλήθεια: Ο Θεός καθορίζει ποιοι πιστοί Χριστιανοί λαβαίνουν «το βραβείο της άνω κλήσης», δηλαδή την ελπίδα της ουράνιας ζωής. (Φιλιππησίους 3:​14) Οι προσωπικές επιθυμίες ή οι φιλοδοξίες ενός ατόμου δεν επηρεάζουν το αν θα επιλεχθεί ή όχι.​—Ματθαίος 20:20-​23.

 Εσφαλμένη αντίληψη: Η ελπίδα της αιώνιας ζωής στη γη είναι υποδεέστερη και προσφέρεται μόνο σε εκείνους που δεν είναι άξιοι να πάνε στον ουρανό.

 Ποια είναι η αλήθεια: Ο Θεός αποκαλεί εκείνους που θα λάβουν αιώνια ζωή στη γη “λαό μου”, “εκλεγμένους μου” και «ευλογημένους του Ιεχωβά». (Ησαΐας 65:21-​23) Αυτοί θα έχουν το προνόμιο να εκπληρώσουν τον αρχικό σκοπό του Θεού για την ανθρωπότητα—αιώνια ζωή με τελειότητα σε μια παραδεισένια γη.​—Γένεση 1:​28· Ψαλμός 115:16· Ησαΐας 45:18.

 Εσφαλμένη αντίληψη: Ο αριθμός 144.000 που αναφέρεται στην Αποκάλυψη είναι συμβολικός, όχι κυριολεκτικός.

 Ποια είναι η αλήθεια: Παρότι η Αποκάλυψη περιέχει συμβολικούς αριθμούς, κάποιοι από τους αριθμούς που χρησιμοποιεί είναι κυριολεκτικοί. Για παράδειγμα, κάνει λόγο για «τα δώδεκα ονόματα των δώδεκα αποστόλων του Αρνιού». (Αποκάλυψη 21:14) Εξετάστε τα στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός 144.000 πρέπει παρόμοια να εκληφθεί ως κυριολεκτικός.

 Το εδάφιο Αποκάλυψη 7:4 αναφέρει «τον αριθμό εκείνων που ήταν σφραγισμένοι [ή που έλαβαν την επιβεβαίωση για ζωή στον ουρανό], εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες». Στα άμεσα συμφραζόμενα αυτού του εδαφίου, αντιπαραβάλλεται μια δεύτερη ομάδα: «Ένα μεγάλο πλήθος, το οποίο κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να αριθμήσει». Όσοι ανήκουν στο «μεγάλο πλήθος» λαβαίνουν επίσης σωτηρία από τον Θεό. (Αποκάλυψη 7:​9, 10) Αν όμως ο αριθμός 144.000 ήταν συμβολικός, αναφερόμενος σε μια ομάδα με αόριστο αριθμό ατόμων, τότε το νόημα της αντιπαραβολής των δύο ομάδων θα χανόταν. a

 Επιπλέον, οι 144.000 περιγράφονται ως αυτοί που «αγοράστηκαν ανάμεσα από την ανθρωπότητα ως πρώτοι καρποί». (Αποκάλυψη 14:4) Η έκφραση «πρώτοι καρποί» αναφέρεται σε μια μικρή αντιπροσωπευτική επιλογή. Περιγράφει εύστοχα εκείνους που θα κυβερνήσουν από τον ουρανό μαζί με τον Χριστό έναν απροσδιόριστο αριθμό επίγειων υπηκόων.​— Αποκάλυψη 5:​10.

a Παρόμοια, ο Καθηγητής Ρόμπερτ Λ. Τόμας έγραψε σχετικά με τον αριθμό 144.000 που αναφέρεται στο εδάφιο Αποκάλυψη 7:4: «Είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός σε αντιδιαστολή με τον αόριστο αριθμό του εδαφίου 7:9. Αν αυτός ο αριθμός θεωρηθεί συμβολικός, τότε κανένας αριθμός στο βιβλίο δεν μπορεί να εννοηθεί κυριολεκτικά».​—Αποκάλυψη 1-7: Ερμηνευτικό Σχολιολόγιο (Revelation 1-7: An Exegetical Commentary), σελίδα 474.