Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ποιο Είναι το Νόημα της Ζωής;

Ποιο Είναι το Νόημα της Ζωής;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Πολλοί ίσως θέτουν αυτό το ερώτημα κάπως διαφορετικά: «Γιατί υπάρχουμε;», «Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής;» και ούτω καθεξής. Η Αγία Γραφή δείχνει ότι ο σκοπός για τον οποίο υπάρχουμε είναι να αναπτύξουμε φιλία με τον Θεό. Εξετάστε μερικές από τις θεμελιώδεις αλήθειες που αποκαλύπτει αυτή.

  •   Ο Θεός είναι ο Δημιουργός μας. Η Γραφή λέει: «[Ο Θεός] μάς έφτιαξε και όχι εμείς».—Ψαλμός 100:3· Αποκάλυψη 4:11.

  •   Ο Θεός έχει σκοπό για το καθετί που δημιουργεί, άρα έχει σκοπό και για εμάς.—Ησαΐας 45:18.

  •   Ο Θεός μάς δημιούργησε με μια έμφυτη “πνευματική ανάγκη”, η οποία περιλαμβάνει και την επιθυμία να βρούμε νόημα στη ζωή. (Ματθαίος 5:3) Ο Θεός θέλει να ικανοποιήσουμε αυτή την επιθυμία.—Ψαλμός 145:16.

  •   Καλύπτουμε την πνευματική μας ανάγκη όταν αναπτύσσουμε φιλία με τον Θεό. Μερικοί μπορεί να πιστεύουν ότι είναι αδύνατον να γίνει κάποιος φίλος με τον Θεό. Ωστόσο, η Αγία Γραφή μάς παροτρύνει: «Πλησιάστε τον Θεό, και αυτός θα πλησιάσει εσάς».—Ιακώβου 4:8· 2:23.

  •   Για να γίνουμε φίλοι του Θεού, πρέπει να ζούμε σε αρμονία με το σκοπό που έχει Εκείνος για εμάς. Στο εδάφιο Εκκλησιαστής 12:13, η Αγία Γραφή δηλώνει ποιος είναι αυτός ο σκοπός: «Να φοβάσαι τον αληθινό Θεό και να τηρείς τις εντολές του. Διότι αυτή είναι όλη η υποχρέωση του ανθρώπου».

  •   Στο μέλλον, θα δούμε την πλήρη εκπλήρωση του αρχικού σκοπού του Θεού για εμάς, όταν Εκείνος θα εξαλείψει όλα τα δεινά και θα χαρίσει στους φίλους του, δηλαδή σε όσους τον λατρεύουν, αιώνια ζωή.—Ψαλμός 37:10, 11.