Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μπορούμε να Προσευχόμαστε σε Αγίους;

Μπορούμε να Προσευχόμαστε σε Αγίους;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Όχι. Η Αγία Γραφή δείχνει ότι πρέπει να προσευχόμαστε μόνο στον Θεό, στο όνομα του Ιησού. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του σε ποιον έπρεπε να προσεύχονται: «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου». (Ματθαίος 6:9, Κείμενο) Ποτέ δεν τους έδωσε την οδηγία να προσεύχονται σε αγίους, αγγέλους ή σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Θεό.

 Επίσης, ο Ιησούς είπε στους ακολούθους του: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, κανείς δεν έρχεται εις τον Πατέρα παρά δι’ εμού». (Ιωάννης 14:6, Η Καινή Διαθήκη «των Τεσσάρων Καθηγητών») Ο Θεός έχει δώσει μόνο στον Ιησού την εξουσιοδότηση να ενεργεί ως μεσολαβητής για χάρη μας.—Εβραίους 7:25.

Μπορούμε να προσευχόμαστε και στον Θεό και σε αγίους;

 Σε μία από τις Δέκα Εντολές ο Θεός είπε: «Εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας, είμαι ζηλότυπος Θεός». (Έξοδος 20:5, Η Αγία Γραφή, Ν. Λούβαρι-Α. Χαστούπη) Με ποια έννοια είναι ο Θεός «ζηλότυπος»; Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα αποδίδει αυτό το εδάφιο ως εξής: «Εγώ ο Κύριος, ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα». Ο Θεός απαιτεί να απευθύνεται αποκλειστικά σε αυτόν κάθε πράξη λατρείας—συμπεριλαμβανομένης της προσευχής.—Ησαΐας 48:11.

 Προσβάλλουμε τον Θεό αν προσευχόμαστε σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από αυτόν, ακόμη και αν πρόκειται για αγίους ή αγγέλους. Όταν ο απόστολος Ιωάννης θέλησε να προσκυνήσει κάποιον άγγελο, εκείνος τον σταμάτησε λέγοντας: «Πρόσεξε, μη. Είμαι δούλος σαν εσένα και σαν τους αδελφούς σου που δίνουν μαρτυρίαν διά τον Ιησούν. Τον Θεόν να προσκυνήσης».—Αποκάλυψη 19:10, ΚΔΤΚ.