Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποδεικνύουν οι Μεσσιανικές Προφητείες ότι ο Ιησούς Ήταν ο Μεσσίας;

Αποδεικνύουν οι Μεσσιανικές Προφητείες ότι ο Ιησούς Ήταν ο Μεσσίας;

Η απάντηση της Γραφής

 Ναι. Όσο ήταν στη γη, ο Ιησούς εκπλήρωσε πολλές προφητείες που αφορούσαν “τον Μεσσία τον Ηγέτη”, εκείνον που θα ήταν ο “Σωτήρας του κόσμου”. (Δανιήλ 9:25· 1 Ιωάννη 4:14) Ακόμη και μετά τον θάνατό του, ο Ιησούς συνέχισε να εκπληρώνει Μεσσιανικές προφητείες.—Ψαλμός 110:1· Πράξεις 2:34-36.

 Τι σημαίνει η λέξη «Μεσσίας»;

 Η εβραϊκή λέξη Μασίαχ (Μεσσίας) και η αντίστοιχη λέξη Χριστός του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου σημαίνουν και οι δύο «Χρισμένος». Επομένως, «Ιησούς Χριστός» σημαίνει «Ιησούς ο Χρισμένος» ή «Ιησούς ο Μεσσίας».

 Στους Βιβλικούς χρόνους, συνήθως έχριαν κάποιον χύνοντας λάδι στο κεφάλι του όταν αυτός διοριζόταν σε μια ειδική θέση εξουσίας. (Λευιτικό 8:12· 1 Σαμουήλ 16:13) Ο Ιησούς διορίστηκε από τον Θεό για να είναι ο Μεσσίας—μια θέση με πολύ μεγάλη εξουσία. (Πράξεις 2:36) Ωστόσο, ο Θεός δεν έχρισε τον Ιησού με λάδι, αλλά με άγιο πνεύμα.—Ματθαίος 3:16.

 Θα μπορούσαν να εκπληρώσουν πάνω από ένα άτομα τις Μεσσιανικές προφητείες;

 Όχι. Όπως το δακτυλικό αποτύπωμα προσδιορίζει αποκλειστικά ένα άτομο, έτσι και η εκπλήρωση των Βιβλικών προφητειών δείχνει ότι ο Μεσσίας, ή αλλιώς Χριστός, είναι μόνο ένας. Ωστόσο, η Γραφή προειδοποιεί ότι «θα εμφανιστούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα εκτελούν μεγάλα σημεία και θαυμαστά πράγματα για να παροδηγήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμη και τους εκλεγμένους».—Ματθαίος 24:24.

 Μήπως ο Μεσσίας θα εμφανιστεί στο μέλλον;

 Όχι. Η Γραφή προείπε ότι ο Μεσσίας θα ήταν απόγονος του βασιλιά Δαβίδ του Ισραήλ. (Ψαλμός 89:3, 4) Ωστόσο, τα ιουδαϊκά γενεαλογικά αρχεία που έδειχναν αν κάποιος ήταν απόγονος του Δαβίδ έχουν χαθεί, διότι προφανώς καταστράφηκαν όταν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ιερουσαλήμ το 70 Κ.Χ. a Από τότε και έπειτα, κανένας δεν μπορεί να αποδείξει ότι ανήκει στη βασιλική οικογένεια του Δαβίδ. Απεναντίας, μολονότι εκείνα τα αρχεία υπήρχαν στην εποχή του Ιησού, ούτε καν οι εχθροί του δεν κατάφεραν να αμφισβητήσουν τον ισχυρισμό του ότι ήταν απόγονος του Δαβίδ.—Ματθαίος 22:41-46.

 Πόσες Μεσσιανικές προφητείες υπάρχουν στη Γραφή;

 Δεν μπορούμε να καθορίσουμε τον ακριβή αριθμό των Μεσσιανικών προφητειών. Για παράδειγμα, η μέθοδος καταμέτρησης των προφητειών ποικίλλει ακόμη και για περικοπές που είναι ξεκάθαρα Μεσσιανικές. Η περικοπή των εδαφίων Ησαΐας 53:2-7 αναφέρει αρκετά προφητικά χαρακτηριστικά που αφορούν τον Μεσσία. Μερικοί μπορεί να καταμετρούν ολόκληρη αυτή την περικοπή ως μία προφητεία ενώ άλλοι να θεωρούν κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστή προφητεία.

 Μερικές Μεσσιανικές προφητείες που εκπλήρωσε ο Ιησούς

Προφητεία

Περικοπή

Εκπλήρωση

Απόγονος του Αβραάμ

Γένεση 22:17, 18

Ματθαίος 1:1

Απόγονος του γιου του Αβραάμ, του Ισαάκ

Γένεση 17:19

Ματθαίος 1:2

Γεννημένος από την ισραηλιτική φυλή του Ιούδα

Γένεση 49:10

Ματθαίος 1:1, 3

Από τη βασιλική γραμμή του βασιλιά Δαβίδ

Ησαΐας 9:7

Ματθαίος 1:1

Γεννημένος από παρθένα

Ησαΐας 7:14

Ματθαίος 1:18, 22, 23

Γεννημένος στη Βηθλεέμ

Μιχαίας 5:2

Ματθαίος 2:1, 5, 6

Θα του δινόταν το όνομα Εμμανουήλ b

Ησαΐας 7:14

Ματθαίος 1:21-23

Ταπεινό ξεκίνημα

Ησαΐας 53:2

Λουκάς 2:7

Μικρά παιδιά θα θανατώνονταν μετά τη γέννησή του

Ιερεμίας 31:15

Ματθαίος 2:16-18

Θα καλούνταν από την Αίγυπτο

Ωσηέ 11:1

Ματθαίος 2:13-15

Θα αποκαλούνταν Ναζωραίος c

Ησαΐας 11:1

Ματθαίος 2:23

Ένας αγγελιοφόρος θα ερχόταν πριν από αυτόν

Μαλαχίας 3:1

Ματθαίος 11:7-10

Θα χριόταν Μεσσίας το 29 Κ.Χ. d

Δανιήλ 9:25

Ματθαίος 3:13-17

Ο Θεός θα τον αναγνώριζε ως Γιο Του

Ψαλμός 2:7

Πράξεις 13:33, 34

Θα ήταν ζηλωτής για τον οίκο του Θεού

Ψαλμός 69:9

Ιωάννης 2:13-17

Θα ανάγγελλε καλά νέα

Ησαΐας 61:1

Λουκάς 4:16-21

Η δημόσια διακονία του στη Γαλιλαία λαμπρό φως

Ησαΐας 9:1, 2

Ματθαίος 4:13-16

Θα έκανε θαύματα όπως ο Μωυσής

Δευτερονόμιο 18:15

Πράξεις 2:22

Θα έλεγε τις σκέψεις του Θεού όπως ο Μωυσής

Δευτερονόμιο 18:18, 19

Ιωάννης 12:49

Θα θεράπευε τις αρρώστιες πολλών

Ησαΐας 53:4

Ματθαίος 8:16, 17

Δεν θα τραβούσε την προσοχή στον εαυτό του

Ησαΐας 42:2

Ματθαίος 12:17, 19

Θα έδειχνε συμπόνια στους ταλαιπωρημένους

Ησαΐας 42:3

Ματθαίος 12:9-20· Μάρκος 6:34

Θα αποκάλυπτε τη δικαιοσύνη του Θεού

Ησαΐας 42:1, 4

Ματθαίος 12:17-20

Θαυμαστός Σύμβουλος

Ησαΐας 9:6, 7

Ιωάννης 6:68

Θα διακήρυττε το όνομα του Ιεχωβά

Ψαλμός 22:22

Ιωάννης 17:6

Θα μιλούσε με παραβολές

Ψαλμός 78:2

Ματθαίος 13:34, 35

Ηγέτης

Δανιήλ 9:25

Ματθαίος 23:10

Δεν θα τον πίστευαν πολλοί

Ησαΐας 53:1

Ιωάννης 12:37, 38

Πέτρα προσκόμματος

Ησαΐας 8:14, 15

Ματθαίος 21:42-44

Οι άνθρωποι θα τον απέρριπταν

Ψαλμός 118:22, 23

Πράξεις 4:10, 11

Θα τον μισούσαν χωρίς αιτία

Ψαλμός 69:4

Ιωάννης 15:24, 25

Θριαμβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήμ πάνω σε γαϊδούρι

Ζαχαρίας 9:9

Ματθαίος 21:4-9

Παιδιά θα του απέδιδαν αίνο

Ψαλμός 8:2

Ματθαίος 21:15, 16

Θα ερχόταν στο όνομα του Ιεχωβά

Ψαλμός 118:26

Ιωάννης 12:12, 13

Θα τον πρόδιδε ένας έμπιστος σύντροφος

Ψαλμός 41:9

Ιωάννης 13:18

Θα τον πρόδιδαν για 30 ασημένια νομίσματα e

Ζαχαρίας 11:12, 13

Ματθαίος 26:14-16· 27:3-10

Οι φίλοι του θα τον εγκατέλειπαν

Ζαχαρίας 13:7

Ματθαίος 26:31, 56

Ψευδομάρτυρες θα κατέθεταν εναντίον του

Ψαλμός 35:11

Ματθαίος 26:59-61

Σιωπηλός μπροστά σε όσους θα τον κατηγορούσαν

Ησαΐας 53:7

Ματθαίος 27:12-14

Θα τον έφτυναν

Ησαΐας 50:6

Ματθαίος 26:67· 27:27, 30

Θα τον χτυπούσαν στο κεφάλι

Μιχαίας 5:1

Μάρκος 15:19

Θα τον μαστίγωναν

Ησαΐας 50:6

Ιωάννης 19:1

Δεν θα αντιστεκόταν σε όσους θα τον χτυπούσαν

Ησαΐας 50:6

Ιωάννης 18:22, 23

Κυβερνητικοί ηγέτες θα συνωμοτούσαν εναντίον του

Ψαλμός 2:2

Λουκάς 23:10-12

Θα κάρφωναν τα χέρια και τα πόδια του σε ξύλο

Ψαλμός 22:16

Ματθαίος 27:35· Ιωάννης 20:25

Θα έριχναν κλήρο για τα ρούχα του

Ψαλμός 22:18

Ιωάννης 19:23, 24

Θα συγκαταλεγόταν ανάμεσα σε αμαρτωλούς

Ησαΐας 53:12

Ματθαίος 27:38

Θα τον εξύβριζαν και θα τον πρόσβαλλαν

Ψαλμός 22:7, 8

Ματθαίος 27:39-43

Θα υπέφερε για αμαρτωλούς

Ησαΐας 53:5, 6

1 Πέτρου 2:23-25

Θα φαινόταν ότι ο Θεός τον εγκατέλειψε

Ψαλμός 22:1

Μάρκος 15:34

Θα του έδιναν να πιει ξίδι και χολή

Ψαλμός 69:21

Ματθαίος 27:34

Θα διψούσε λίγο πριν πεθάνει

Ψαλμός 22:15

Ιωάννης 19:28, 29

Θα εμπιστευόταν το πνεύμα του στον Θεό

Ψαλμός 31:5

Λουκάς 23:46

Θα παρέδιδε τη ζωή του

Ησαΐας 53:12

Μάρκος 15:37

Θα έδινε το λύτρο για την αφαίρεση των αμαρτιών

Ησαΐας 53:12

Ματθαίος 20:28

Δεν θα του έσπαζαν τα κόκαλα

Ψαλμός 34:20

Ιωάννης 19:31-33, 36

Θα τον διατρυπούσαν

Ζαχαρίας 12:10

Ιωάννης 19:33-35, 37

Θα τον έθαβαν με τους πλούσιους

Ησαΐας 53:9

Ματθαίος 27:57-60

Θα ανασταινόταν από τους νεκρούς

Ψαλμός 16:10

Πράξεις 2:29-31

Θα αντικαθιστούσαν τον προδότη του

Ψαλμός 109:8

Πράξεις 1:15-20

Θα καθόταν στα δεξιά του Θεού

Ψαλμός 110:1

Πράξεις 2:34-36

a Η Εγκυκλοπαίδεια (Cyclopedia) των Μακ Κλίντοκ και Στρονγκ αναφέρει: «Δεν μπορεί να υπάρξει σχεδόν καμία αμφιβολία για το ότι οι κατάλογοι των ιουδαϊκών φυλών και οικογενειών χάθηκαν στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ και όχι νωρίτερα».

b Το εβραϊκό όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Μαζί μας Είναι ο Θεός», περιγράφει εύστοχα τον ρόλο του Ιησού ως Μεσσία. Η παρουσία του Ιησού στη γη και τα έργα του απέδειξαν ότι ο Θεός είναι μαζί με τους λάτρεις Του.—Λουκάς 2:27-32· 7:12-16.

c Η λέξη «Ναζωραίος» προέρχεται προφανώς από την εβραϊκή λέξη νέτσερ, που σημαίνει «βλαστός».

d Για λεπτομέρειες σχετικά με τη Βιβλική χρονολόγηση που υποδεικνύει το έτος 29 Κ.Χ. ως το έτος εμφάνισης του Μεσσία, βλέπε το άρθρο «Πώς Προλέγει η Προφητεία του Δανιήλ τον Ερχομό του Μεσσία».

e Αν και αυτή η προφητεία βρίσκεται στο βιβλίο του Ζαχαρία, ο Βιβλικός συγγραφέας Ματθαίος αναφέρει ότι «είχε ειπωθεί μέσω του Ιερεμία του προφήτη». (Ματθαίος 27:9) Φαίνεται ότι το βιβλίο του Ιερεμία μερικές φορές τοποθετούνταν πρώτο στο τμήμα της Αγίας Γραφής που αποκαλούνταν “οι Προφήτες”. (Λουκάς 24:44) Η αναφορά του Ματθαίου στον «Ιερεμία» προφανώς παρέπεμπε σε ολόκληρη αυτή τη συλλογή βιβλίων, η οποία περιλάμβανε και το βιβλίο του Ζαχαρία.