Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ποιος ή Τι Είναι ο Λόγος του Θεού;

Ποιος ή Τι Είναι ο Λόγος του Θεού;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Η φράση «ο λόγος του Θεού» συνήθως αναφέρεται σε ένα θεϊκό άγγελμα ή σε μια συλλογή τέτοιων αγγελμάτων. (Λουκάς 11:28) Σε ορισμένα σημεία, οι φράσεις «Ο Λόγος του Θεού» ή «ο Λόγος» χρησιμοποιούνται ως προσωπικοί τίτλοι.—Αποκάλυψη 19:13· Ιωάννης 1:14.

 Θεϊκό άγγελμα. Οι προφήτες δήλωναν συχνά ότι τα αγγέλματα που μετέδιδαν ήταν ο λόγος του Θεού. Παραδείγματος χάρη, ο Ιερεμίας εισήγε τα προφητικά του αγγέλματα με τη φράση «ο λόγος του Ιεχωβά ήρθε σε εμένα». (Ιερεμίας 1:4, 11, 13· 2:1) Ο προφήτης Σαμουήλ, προτού πει στον Σαούλ ότι ο Θεός τον είχε επιλέξει ως βασιλιά, είπε: «Τώρα στάσου να ακούσεις από εμένα το λόγο του Θεού».—1 Σαμουήλ 9:27.

 Προσωπικός τίτλος. Η φράση «ο Λόγος» απαντάται επίσης στη Γραφή ως τίτλος για τον Ιησού Χριστό, είτε ως πνεύμα στον ουρανό είτε ως άνθρωπο στη γη. Δείτε μερικά στοιχεία που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα:

  •   Ο Λόγος ζούσε πριν από όλη την άλλη δημιουργία. «Στην αρχή ήταν ο Λόγος . . . Αυτός ήταν στην αρχή μαζί με τον Θεό». (Ιωάννης 1:1, 2) Ο Ιησούς είναι «ο πρωτότοκος όλης της δημιουργίας . . . Αυτός είναι πριν από όλα τα άλλα πράγματα».—Κολοσσαείς 1:13-15, 17.

  •   Ο Λόγος ήρθε στη γη ως άνθρωπος. «Ο Λόγος, λοιπόν, έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας». (Ιωάννης 1:14) Ο Χριστός Ιησούς «άδειασε τον εαυτό του και πήρε μορφή δούλου και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους».—Φιλιππησίους 2:5-7.

  •   Ο Λόγος είναι ο Γιος του Θεού. Ο απόστολος Ιωάννης, αφού πρώτα δήλωσε ότι “ο Λόγος έγινε σάρκα”, όπως αναφέρθηκε πριν, συνέχισε: «Πήραμε μια άποψη της δόξας του, δόξας σαν και αυτήν που έχει ένας μονογενής γιος από τον πατέρα του». (Ιωάννης 1:14) Ο Ιωάννης έγραψε επίσης: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού».—1 Ιωάννη 4:15.

  •   Ο Λόγος διαθέτει θεοειδείς ιδιότητες. «Ο Λόγος ήταν θεός», ή αλλιώς «ήταν θεϊκός». (Ιωάννης 1:1, Μια Αμερικανική Μετάφραση) Ο Ιησούς είναι «η αντανάκλαση της δόξας του [Θεού] και η ακριβής απεικόνιση της ίδιας του της οντότητας».—Εβραίους 1:2, 3.

  •   Ο Λόγος κυβερνάει ως βασιλιάς. Η Γραφή δηλώνει ότι στο κεφάλι του Λόγου του Θεού υπάρχουν «υπάρχουν πολλά διαδήματα». (Αποκάλυψη 19:12, 13) Ο Λόγος ονομάζεται επίσης «Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων». (Αποκάλυψη 19:16) Ο Ιησούς αποκαλείται «Βασιλιάς εκείνων που κυβερνούν ως βασιλιάδες και Κύριος εκείνων που κυβερνούν ως κύριοι».—1 Τιμόθεο 6:14, 15.

  •   Ο Λόγος υπηρετεί ως εκπρόσωπος του Θεού. Ο τίτλος «ο Λόγος» προφανώς προσδιορίζει όποιον τον φέρει ως αυτόν που χρησιμοποιεί ο Θεός για να διαβιβάζει πληροφορίες και οδηγίες. Ο Ιησούς είπε ότι επιτελούσε αυτόν τον ρόλο: «Ο Πατέρας που με έστειλε, αυτός μου έχει δώσει εντολή ως προς το τι να πω και σχετικά με τι να μιλήσω. . . . Αυτά, λοιπόν, που εγώ λέω, όπως μου τα έχει πει ο Πατέρας, έτσι τα λέω».—Ιωάννης 12:49, 50.