Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι Είναι «τα Κλειδιά της Βασιλείας»;

Τι Είναι «τα Κλειδιά της Βασιλείας»;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 «Τα κλειδιά της βασιλείας», που κάποιες φορές αναφέρονται και ως «τα κλειδιά που ανοίγουν την πόρτα της βασιλείας», συμβολίζουν την εξουσία που διαθέτει κάποιος να ανοίξει τον δρόμο για “να μπουν [οι άνθρωποι] στη βασιλεία του Θεού”. (Ματθαίος 16:19, Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα· Πράξεις 14:22) a Ο Ιησούς έδωσε στον Πέτρο «τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών». Αυτό σημαίνει ότι ο Πέτρος εξουσιοδοτήθηκε να ξεκλειδώσει τη γνώση γύρω από το πώς θα μπορούσαν πιστοί άνθρωποι, αφού λάβουν το άγιο πνεύμα του Θεού, να έχουν το προνόμιο να μπουν στη Βασιλεία των ουρανών.

Για ποιους χρησιμοποιήθηκαν τα κλειδιά;

 Ο Πέτρος άσκησε την εξουσία που του έδωσε ο Θεός προκειμένου να ανοίξει τον δρόμο προς τη Βασιλεία για τρεις ομάδες:

  1.   Για Ιουδαίους και προσήλυτους στον Ιουδαϊσμό. Λίγο μετά τον θάνατο του Ιησού, ο Πέτρος παρότρυνε ένα πλήθος Ιουδαίων πιστών να δεχτούν τον Ιησού ως αυτόν που εξέλεξε ο Θεός για να κυβερνάει στη Βασιλεία. Ο Πέτρος τούς έδειξε τι έπρεπε να κάνουν για να σωθούν. Με αυτόν τον τρόπο, άνοιξε για αυτούς τον δρόμο ώστε να μπουν στη Βασιλεία, και χιλιάδες «ασπάστηκαν . . . τα λόγια του».—Πράξεις 2:38-41.

  2.   Για Σαμαρείτες. Ο Πέτρος στάλθηκε αργότερα στους Σαμαρείτες. b Χρησιμοποίησε και πάλι ένα κλειδί της Βασιλείας όταν, μαζί με τον απόστολο Ιωάννη, «προσευχήθηκαν για αυτούς για να πάρουν άγιο πνεύμα». (Πράξεις 8:14-17) Αυτή η πράξη άνοιξε τον δρόμο ώστε να μπουν Σαμαρείτες στη Βασιλεία.

  3.   Για Εθνικούς. Τριάμισι χρόνια μετά τον θάνατο του Ιησού, ο Θεός αποκάλυψε στον Πέτρο ότι και οι Εθνικοί (μη Ιουδαίοι) θα είχαν την ευκαιρία να μπουν στη Βασιλεία. Σε αρμονία με αυτό, ο Πέτρος χρησιμοποίησε ένα από τα κλειδιά της Βασιλείας όταν κήρυξε σε Εθνικούς, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να λάβουν άγιο πνεύμα, να γίνουν Χριστιανοί και να είναι υποψήφια μέλη της Βασιλείας.—Πράξεις 10:30-35, 44, 45.

Τι σημαίνει ότι κάποιος “μπαίνει στη βασιλεία”;

 Εκείνοι που όντως “μπαίνουν στη βασιλεία” γίνονται συγκυβερνήτες του Ιησού στον ουρανό. Η Γραφή προείπε ότι αυτοί θα “καθήσουν σε θρόνους” και «θα κυβερνήσουν τη γη ως βασιλιάδες».—Λουκάς 22:29, 30· Αποκάλυψη 5:9, 10.

Εσφαλμένες αντιλήψεις για τα κλειδιά της Βασιλείας

 Εσφαλμένη αντίληψη: Ο Πέτρος αποφασίζει ποιος μπορεί να πάει στον ουρανό.

 Αλήθεια: Η Γραφή λέει ότι ο Χριστός Ιησούς είναι εκείνος που «μέλλει να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς», όχι ο Πέτρος. (2 Τιμόθεο 4:1, Ιωάννης 5:22) Μάλιστα, ο ίδιος ο Πέτρος είπε ότι ο Ιησούς είναι αυτός που «όρισε ο Θεός κριτή ζωντανών και νεκρών».—Πράξεις 10:34, 42.

 Εσφαλμένη αντίληψη: Στον ουρανό περίμεναν να αποφασίσει ο Πέτρος πότε θα χρησιμοποιούσε τα κλειδιά της Βασιλείας.

 Αλήθεια: Όταν ο Ιησούς μίλησε για τα κλειδιά της Βασιλείας, είπε στον Πέτρο: «Ό,τι δέσεις στη γη θα είναι δεμένο στον ουρανό και ό,τι λύσεις στη γη θα είναι λυμένο στον ουρανό». (Ματθαίος 16:19, Τα Τέσσερα Ευαγγέλια και Πράξεις Αποστόλων, Τιμόθεου Κ. Κιλίφη) Μερικοί νομίζουν πως αυτή η δήλωση εννοεί ότι ο Πέτρος υπαγόρευε τις αποφάσεις που παίρνονταν στον ουρανό. Εντούτοις, τα ρήματα του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου δείχνουν ότι οι αποφάσεις του Πέτρου θα έπονταν αυτών που παίρνονταν στον ουρανό, όχι ότι θα προηγούνταν. c

 Σε άλλα σημεία, η Γραφή δείχνει ότι ο Πέτρος υπάκουε στην ουράνια καθοδηγία όταν χρησιμοποιούσε τα κλειδιά της Βασιλείας. Λόγου χάρη, χρησιμοποίησε το τρίτο κλειδί ανταποκρινόμενος σε οδηγίες που έλαβε από τον Θεό.—Πράξεις 10:19, 20.

a Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο όρος «κλειδί» χρησιμοποιείται στη Γραφή ως σύμβολο εξουσίας και ευθύνης.—Ησαΐας 22:20-22· Αποκάλυψη 3:7, 8.

b Οι Σαμαρείτες ανήκαν σε μια θρησκεία η οποία, αν και διέφερε από τον Ιουδαϊσμό, περιλάμβανε ορισμένες διδασκαλίες και συνήθειες του Μωσαϊκού Νόμου.

c Βλέπε σημείωση για το εδάφιο Ματθαίος 16:19 στη Μετάφραση Νέου Κόσμου [Έκδοση Μελέτης, (στην αγγλική)].