Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι Είναι η Κιβωτός της Διαθήκης;

Τι Είναι η Κιβωτός της Διαθήκης;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Η κιβωτός της διαθήκης ήταν ένα ιερό κιβώτιο που έφτιαξαν οι αρχαίοι Ισραηλίτες σύμφωνα με την εντολή και το σχέδιο που τους έδωσε ο Θεός. Σε αυτήν υπήρχε και φυλασσόταν “η Μαρτυρία”, οι Δέκα Εντολές που ήταν γραμμένες σε δύο πέτρινες πλάκες.​—Έξοδος 25:8-10, 16· 31:18.

  •   Κατασκευή. Η Κιβωτός είχε μήκος 2,5 πήχεις, πλάτος 1,5 πήχη και ύψος 1,5 πήχη (111 x 67 x 67 εκ.). Ήταν κατασκευασμένη από ξύλο ακακίας και επικαλυμμένη εσωτερικά και εξωτερικά με χρυσάφι, ενώ είχε και ένα περίτεχνο πλαίσιο. Το κάλυμμά της ήταν φτιαγμένο από ατόφιο χρυσάφι και πάνω του είχε τοποθετημένα δύο χρυσά χερουβείμ, ένα στη μια του άκρη και ένα στην άλλη. Τα πρόσωπά τους ήταν αντικριστά και κοιτούσαν προς το κάλυμμα, ενώ οι φτερούγες τους εκτείνονταν προς τα πάνω, σκεπάζοντας το κάλυμμα. Η Κιβωτός είχε τέσσερις κρίκους από χυτό χρυσάφι πάνω από τα πόδια της. Μέσα σε αυτούς ήταν περασμένα κοντάρια από ξύλο ακακίας επικαλυμμένα με χρυσάφι, τα οποία χρησιμοποιούνταν για να μεταφέρεται η Κιβωτός.​—Έξοδος 25:10-21· 37:6-9.

  •   Τοποθεσία. Η Κιβωτός αρχικά φυλασσόταν στα Άγια των Αγίων της σκηνής της μαρτυρίας, μιας φορητής σκηνής για λατρεία που είχε κατασκευαστεί ταυτόχρονα με την Κιβωτό. Μια κουρτίνα έκρυβε τα Άγια των Αγίων από τα μάτια των ιερέων και του λαού. (Έξοδος 40:3, 21) Μόνο ο αρχιερέας μπορούσε να μπει σε αυτό το τμήμα και να δει την Κιβωτό, μία ημέρα κάθε χρόνο την Ημέρα της Εξιλέωσης. (Λευιτικό 16:2· Εβραίους 9:7) Μετέπειτα, η Κιβωτός μεταφέρθηκε στα Άγια των Αγίων στον ναό του Σολομώντα.​—1 Βασιλέων 6:14, 19.

  •   Σκοπός. Στην Κιβωτό φυλάσσονταν ιερά αντικείμενα που θα υπενθύμιζαν στους Ισραηλίτες τη διαθήκη, ή αλλιώς τη συμφωνία, που είχε κάνει μαζί τους ο Θεός στο Όρος Σινά. Αυτή έπαιζε επίσης σημαντικό ρόλο στο τελετουργικό της Ημέρας της Εξιλέωσης.​—Λευιτικό 16:3, 13-17.

  •   Περιεχόμενο. Οι πέτρινες πλάκες στις οποίες ήταν χαραγμένες οι Δέκα Εντολές ήταν τα πρώτα αντικείμενα που τοποθετήθηκαν στην Κιβωτό. (Έξοδος 40:20) Αργότερα, προστέθηκαν σε αυτήν μια χρυσή στάμνα με μάννα και «το ραβδί του Ααρών που βλάστησε». (Εβραίους 9:4· Έξοδος 16:33, 34· Αριθμοί 17:10) Προφανώς, η στάμνα και το ραβδί αφαιρέθηκαν κάποια στιγμή από την Κιβωτό, καθώς δεν βρίσκονταν μέσα σε αυτήν όταν μεταφέρθηκε στον ναό.​—1 Βασιλέων 8:9.

  •   Μεταφορά. Η Κιβωτός έπρεπε να μεταφέρεται από τους Λευίτες πάνω στους ώμους τους με τα κοντάρια από ξύλο ακακίας. (Αριθμοί 7:9· 1 Χρονικών 15:15) Τα κοντάρια παρέμεναν μόνιμα στην Κιβωτό, και έτσι οι Λευίτες δεν χρειαζόταν να την αγγίζουν. (Έξοδος 25:12-16) Η «διαχωριστική κουρτίνα» που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων χρησιμοποιούνταν για να καλύπτει την Κιβωτό κατά τη μεταφορά της.​—Αριθμοί 4:5, 6. a

  •   Συμβολισμός. Η Κιβωτός συνδεόταν με την παρουσία του Θεού. Για παράδειγμα, το σύννεφο που εμφανιζόταν πάνω από την Κιβωτό στα Άγια των Αγίων και στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών ήταν ένδειξη της παρουσίας και της ευλογίας του Ιεχωβά. (Λευιτικό 16:2· Αριθμοί 10:33-36) Επίσης, η Γραφή λέει ότι ο Ιεχωβά «[καθόταν] πάνω στα χερουβείμ», αναφερόμενη στα δύο χερουβείμ που υπήρχαν πάνω στο κάλυμμα της Κιβωτού. (1 Σαμουήλ 4:4· Ψαλμός 80:1) Επομένως, αυτά τα χερουβείμ αποτελούσαν «την παράσταση του άρματος» του Ιεχωβά. (1 Χρονικών 28:18) Λόγω του συμβολισμού της Κιβωτού, ο Βασιλιάς Δαβίδ μπορούσε να γράψει ότι ο Ιεχωβά “κατοικούσε στη Σιών” αφότου μεταφέρθηκε εκεί η Κιβωτός.​—Ψαλμός 9:11.

  •   Ονομασίες. Η Γραφή χρησιμοποιεί διάφορους όρους για αυτό το ιερό κιβώτιο, μεταξύ αυτών “κιβωτός της μαρτυρίας”, “κιβωτός της διαθήκης”, “κιβωτός του Ιεχωβά” και «Κιβωτός της ισχύος [του Ιεχωβά]».​—Αριθμοί 7:89· Ιησούς του Ναυή 3:6, 13· 2 Χρονικών 6:41.

     Το κάλυμμα της Κιβωτού αποκαλούνταν “εξιλαστήριο κάλυμμα”, ή αλλιώς “ιλαστήριο”. (1 Χρονικών 28:11· Μετάφραση του Βάμβα) Αυτός ο όρος αναφέρεται στην ιδιαίτερη λειτουργία που είχε το κάλυμμα την Ημέρα της Εξιλέωσης, όταν ο αρχιερέας του Ισραήλ τίναζε το αίμα των θυσιασμένων ζώων προς το κάλυμμα και μπροστά σε αυτό. Οι συγκεκριμένες ενέργειες του αρχιερέα έκαναν εξιλασμό, ή αλλιώς κάλυψη, των αμαρτιών «για τον εαυτό του και για τον οίκο του και για ολόκληρη την εκκλησία του Ισραήλ».​—Λευιτικό 16:14-17.

Υπάρχει σήμερα η κιβωτός της διαθήκης;

 Δεν υπάρχουν αποδείξεις για αυτό. Η Γραφή δείχνει ότι η Κιβωτός δεν είναι πλέον απαραίτητη επειδή η διαθήκη που συνδέεται με αυτήν έχει αντικατασταθεί με «μια νέα διαθήκη», η οποία βασίζεται στη θυσία του Ιησού. (Ιερεμίας 31:31-33· Εβραίους 8:13· 12:24) Επομένως, η Γραφή προείπε έναν καιρό κατά τον οποίο η κιβωτός της διαθήκης δεν θα υπήρχε πια, και όμως δεν θα έλειπε στον λαό του Θεού.​—Ιερεμίας 3:16.

 Σε ένα όραμα που δόθηκε στον απόστολο Ιωάννη αφότου θεσπίστηκε η νέα διαθήκη, η κιβωτός της διαθήκης εμφανίστηκε στον ουρανό. (Αποκάλυψη 11:15, 19) Αυτή η συμβολική Κιβωτός αντιπροσωπεύει την παρουσία του Θεού και την ευλογία του στη νέα διαθήκη.

Πρόσφερε η Κιβωτός κάποιου είδους μαγική προστασία;

 Όχι. Η κατοχή της κιβωτού της διαθήκης δεν εγγυόταν την επιτυχία. Λόγου χάρη, μολονότι οι Ισραηλίτες είχαν την Κιβωτό στο στρατόπεδό τους όταν πολέμησαν ενάντια στην πόλη της Γαι, ηττήθηκαν εξαιτίας της απιστίας ενός Ισραηλίτη. (Ιησούς του Ναυή 7:1-6) Μετέπειτα, νικήθηκαν από τους Φιλισταίους παρότι είχαν πάρει την κιβωτό της διαθήκης στο πεδίο της μάχης. Αυτή η ήττα οφειλόταν στην ασέβεια των Ισραηλιτών ιερέων Οφνεί και Φινεές. (1 Σαμουήλ 2:12· 4:1-11) Οι Φιλισταίοι άρπαξαν την Κιβωτό σε εκείνη τη μάχη, αλλά ο Θεός τούς επέφερε πληγές, ώσπου τελικά την επέστρεψαν στον Ισραήλ.​—1 Σαμουήλ 5:11–6:5.

Ιστορία της κιβωτού της διαθήκης

Έτος (Π.Κ.Χ.)

Γεγονός

1513

Κατασκευάζεται από τον Βεσελεήλ και τους βοηθούς του με υλικά που συνεισέφεραν οι Ισραηλίτες.​—Έξοδος 25:1, 2· 37:1.

1512

Εγκαινιάζεται από τον Μωυσή μαζί με τη σκηνή της μαρτυρίας και το ιερατείο.​—Έξοδος 40:1-3, 9, 20, 21.

1512​—Μετά το 1070

Μεταφέρεται σε διάφορες τοποθεσίες.​—Ιησούς του Ναυή 18:1· Κριτές 20:26, 27· 1 Σαμουήλ 1:24· 3:3· 6:11-14· 7:1, 2.

Μετά το 1070

Ο Βασιλιάς Δαβίδ τη φέρνει στην Ιερουσαλήμ.​—2 Σαμουήλ 6:12.

1026

Μεταφέρεται στον ναό του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ.​—1 Βασιλέων 8:1, 6.

642

Ο Βασιλιάς Ιωσίας την επαναφέρει στον ναό.​—2 Χρονικών 35:3. b

Πριν από το 607

Προφανώς απομακρύνεται από τον ναό. Δεν αναφέρεται στους καταλόγους με τα αντικείμενα τα οποία μεταφέρθηκαν στη Βαβυλώνα όταν καταστράφηκε ο ναός το 607 Π.Κ.Χ. ή με τα αντικείμενα που επιστράφηκαν αργότερα στην Ιερουσαλήμ.​—2 Βασιλέων 25:13-17· Έσδρας 1:7-11.

63

Ο Ρωμαίος στρατηγός Πομπήιος δήλωσε ότι η Κιβωτός έλειπε όταν κατέκτησε την Ιερουσαλήμ και επιθεώρησε τα Άγια των Αγίων του ναού. c

a Οι Ισραηλίτες αντιμετώπιζαν σοβαρές συνέπειες όταν παρήκουαν τον νόμο του Θεού σχετικά με τη μεταφορά και την τοποθέτηση καλύμματος στην Κιβωτό.​—1 Σαμουήλ 6:19· 2 Σαμουήλ 6:2-7.

b Η Γραφή δεν δηλώνει πότε, γιατί ή από ποιον είχε απομακρυνθεί από εκεί.

c Βλέπε Ιστορίες του Τάκιτου, Βιβλίο V, παράγραφος 9.