Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πιστεύουν οι Λόγιοι ότι ο Ιησούς Ήταν Υπαρκτό Πρόσωπο;

Πιστεύουν οι Λόγιοι ότι ο Ιησούς Ήταν Υπαρκτό Πρόσωπο;

 Οι λόγιοι έχουν βάσιμα στοιχεία να πιστεύουν ότι ο Ιησούς ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ιστορικοί του πρώτου και του δεύτερου αιώνα αναφέρθηκαν στον Ιησού και στους πρώτους Χριστιανούς. Σχετικά με τα όσα έγραψαν, η Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα (Encyclopædia Britannica), Έκδοση 2002, λέει: «Αυτές οι ανεξάρτητες αφηγήσεις αποδεικνύουν ότι στους αρχαίους χρόνους ακόμη και οι εχθροί της Χριστιανοσύνης ποτέ δεν αμφέβαλαν για την ιστορικότητα του Ιησού, η οποία αμφισβητήθηκε για πρώτη φορά και με ανεπαρκή στοιχεία στο τέλος του 18ου, στη διάρκεια του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα».

 Το 2006, το βιβλίο Ο Ιησούς και η Αρχαιολογία (Jesus and Archaeology) ανέφερε: «Κανένας διακεκριμένος λόγιος σήμερα δεν αμφισβητεί το ότι υπήρξε κάποιος Εβραίος ονόματι Ιησούς, γιος του Ιωσήφ. Οι περισσότεροι παραδέχονται χωρίς ενδοιασμό ότι τώρα έχουμε πληθώρα στοιχείων για τα έργα του Ιησού και τις βασικές διδασκαλίες του».

 Η Αγία Γραφή παρουσιάζει τον Ιησού ως πραγματικό πρόσωπο. Αναφέρει τα ονόματα των προγόνων του και της άμεσης οικογένειάς του. (Ματθαίος 1:1· 13:55) Περιέχει επίσης τα ονόματα επιφανών κυβερνητών οι οποίοι έζησαν την ίδια εποχή με εκείνον. (Λουκάς 3:1, 2) Με βάση αυτές τις λεπτομέρειες, οι ερευνητές μπορούν να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια των Βιβλικών αφηγήσεων.