Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ποιο Είναι το Θέλημα του Θεού για Εμένα Προσωπικά;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

Το θέλημα του Θεού για εσάς είναι να τον γνωρίσετε ως Πρόσωπο, να τον πλησιάσετε, και μετά να τον αγαπήσετε και να τον υπηρετήσετε με όλη σας την καρδιά. (Ματθαίος 22:37, 38· Ιακώβου 4:8) Μπορείτε να μάθετε πώς να κάνετε το θέλημα του Θεού μελετώντας τη ζωή και τις διδασκαλίες του Ιησού. (Ιωάννης 7:16, 17) Ο Ιησούς δεν δίδαξε απλώς ποιο είναι το θέλημα του Θεού—έζησε σύμφωνα με αυτό. Μάλιστα, είπε ότι ο σκοπός της ζωής του ήταν “να κάνει, όχι το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που τον έστειλε”.—Ιωάννης 6:38.

Χρειάζεται να δω κάποιο ιδιαίτερο σημείο ή κάποιο όραμα ή να με καλέσει προσωπικά ο Θεός για να καταλάβω ποιο είναι το θέλημά του για εμένα;

Όχι, επειδή το άγγελμα του Θεού για την ανθρωπότητα υπάρχει στην Αγία Γραφή. Εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να είστε “απόλυτα εξοπλισμένοι για κάθε καλό έργο”. (2 Τιμόθεο 3:16, 17) Ο Θεός θέλει να μελετάτε την Αγία Γραφή χρησιμοποιώντας παράλληλα «τη δύναμη της λογικής σας». Έτσι θα μάθετε ποιο είναι το θέλημά του για εσάς.—Ρωμαίους 12:1, 2· Εφεσίους 5:17.

Μπορώ εγώ πράγματι να κάνω το θέλημα του Θεού;

Και βέβαια μπορείτε, διότι η Αγία Γραφή λέει: «Οι εντολές του [Θεού] δεν είναι βαριές». (1 Ιωάννη 5:3) Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι πάντοτε εύκολο να τις εφαρμόζετε. Αλλά τα οφέλη που θα αποκομίσετε είναι ασύγκριτα σε σχέση με τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλετε. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε: «Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που ακούν το λόγο του Θεού και τον τηρούν!»—Λουκάς 11:28.