Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπάρχουν τα «Εφτά Θανάσιμα Αμαρτήματα»;

Υπάρχουν τα «Εφτά Θανάσιμα Αμαρτήματα»;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Η Αγία Γραφή δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε κάποια ομάδα από «εφτά θανάσιμα αμαρτήματα». Ωστόσο, αυτό που διδάσκει είναι ότι το να πράττει κάποιος σοβαρές αμαρτίες θα τον εμποδίσει να αποκτήσει σωτηρία. Λόγου χάρη, η Γραφή αναφέρεται σε σοβαρές αμαρτίες όπως η σεξουαλική ανηθικότητα, η ειδωλολατρία, ο πνευματισμός, τα ξεσπάσματα θυμού και η μέθη ως τα «έργα της σάρκας». Κατόπιν, δηλώνει: «Αυτοί που πράττουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού».​—Γαλάτες 5:19-21. a

Δεν απαριθμεί η Αγία Γραφή “εφτά πράγματα που είναι αδύνατο να τ’ ανεχθεί ο Κύριος”;

 Πράγματι, αυτό είναι αλήθεια. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα, το εδάφιο Παροιμίες 6:16 λέει: «Είν’ έξι τα πράγματα που τα μισεί ο Κύριος, μάλιστα εφτά που είναι αδύνατο να τ’ ανεχθεί». Ο κατάλογος, όμως, που ακολουθεί στα εδάφια Παροιμίες 6:17-19 δεν αποτελεί μια πλήρη καταγραφή όλων των αμαρτημάτων. Αντιθέτως, περιγράφει βασικές κατηγορίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν όλα τα είδη εσφαλμένων ενεργειών, περιλαμβανομένων των εσφαλμένων σκέψεων, λόγων και πράξεων. b

Σε τι αναφέρεται η φράση «θανάσιμη αμαρτία»;

 Ορισμένες μεταφράσεις χρησιμοποιούν αυτή την απόδοση για το εδάφιο 1 Ιωάννη 5:16. Για παράδειγμα, Η Καινή Διαθήκη «των Τεσσάρων Καθηγητών» αναφέρει: «Υπάρχει αμαρτία θανάσιμη». Η φράση που αποδίδεται «αμαρτία θανάσιμη» μπορεί επίσης να μεταφραστεί ως «αμαρτία που επισύρει θάνατο». Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην «αμαρτία που επισύρει θάνατο» και στην «αμαρτία που δεν επισύρει θάνατο»;​—1 Ιωάννη 5:16.

 Η Γραφή καθιστά σαφές ότι όλες οι αμαρτίες οδηγούν στον θάνατο. Εντούτοις, μπορούμε να σωθούμε από την αμαρτία και τον θάνατο μέσω της λυτρωτικής θυσίας του Ιησού Χριστού. (Ρωμαίους 5:12· 6:23) Συνεπώς, η «αμαρτία που επισύρει θάνατο» είναι η αμαρτία που δεν καλύπτεται από το λύτρο του Χριστού. Ένα άτομο που διαπράττει αμαρτία τέτοιου είδους είναι τόσο προσκολλημένο στην αμαρτωλή του πορεία ώστε δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει τη στάση του ή τη διαγωγή του. Η Γραφή αναφέρεται επίσης σε αυτό το είδος αμαρτίας ως εκείνο το οποίο «δεν θα συγχωρηθεί».​—Ματθαίος 12:31· Λουκάς 12:10.

a Οι 15 αμαρτίες που αναφέρονται ενδεικτικά στα εδάφια Γαλάτες 5:19-21 δεν συνιστούν έναν αναλυτικό κατάλογο όλων των σοβαρών αμαρτιών επειδή, έπειτα από την αναφορά τους, η Γραφή προσθέτει τα λόγια «και παρόμοια πράγματα». Συνεπώς, ο αναγνώστης παροτρύνεται να ασκεί διάκριση για να προσδιορίζει ποια πράγματα δεν αναφέρονται ρητά αλλά περιλαμβάνονται στη φράση «και παρόμοια πράγματα».

b Το εδάφιο Παροιμίες 6:16 περιέχει ένα παράδειγμα εβραϊκού ιδιωματισμού με το οποίο δίνεται έμφαση στον δεύτερο αριθμό μέσω της σύγκρισής του με τον πρώτο. Αυτός ο τρόπος έκφρασης εμφανίζεται συχνά στις Γραφές.​—Ιώβ 5:19· Παροιμίες 30:15, 18, 21.