Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συμφωνεί η Επιστήμη με την Αγία Γραφή;

Συμφωνεί η Επιστήμη με την Αγία Γραφή;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Ναι, συμφωνεί. Η Αγία Γραφή δεν είναι βέβαια επιστημονικό εγχειρίδιο αλλά, όταν θίγει επιστημονικά ζητήματα, είναι ακριβής. Εξετάστε μερικά παραδείγματα που δείχνουν ότι η Αγία Γραφή συμφωνεί με την επιστήμη και ότι περιέχει επιστημονικές αλήθειες που συγκρούονταν με τις αντιλήψεις πολλών ανθρώπων την εποχή της συγγραφής της.

  •   Το σύμπαν είχε αρχή. (Γένεση 1:1) Σε αντίθεση με αυτό, πολλοί αρχαίοι μύθοι έλεγαν ότι το σύμπαν ταξινομήθηκε από το προϋπάρχον χάος—δηλαδή την άμορφη μάζα της αρχέγονης ύλης—και όχι ότι δημιουργήθηκε. Οι Βαβυλώνιοι πίστευαν ότι οι θεοί που έφεραν σε ύπαρξη το σύμπαν προήλθαν από δύο ωκεανούς. Άλλοι μύθοι έλεγαν ότι το σύμπαν προήλθε από ένα γιγάντιο αβγό.

  •   Το σύμπαν διέπεται συνεχώς από λογικούς φυσικούς νόμους, όχι από τα καπρίτσια κάποιων θεών. (Ιώβ 38:33· Ιερεμίας 33:25) Αντιθέτως, μύθοι από διάφορα μέρη του κόσμου δίδασκαν ότι οι άνθρωποι είναι έρμαιο της απρόβλεπτης ή και άσπλαχνης συμπεριφοράς των θεών.

  •   Η γη αιωρείται στο κενό. (Ιώβ 26:7) Αντιθέτως, πολλοί αρχαίοι λαοί πίστευαν ότι η γη είναι ένας επίπεδος δίσκος και υποβαστάζεται από κάποιον γίγαντα ή από ένα ζώο, λόγου χάρη ένα βουβάλι ή μια χελώνα.

  •   Οι ποταμοί και οι πηγές τροφοδοτούνται από νερό που εξατμίζεται από τους ωκεανούς, τις λίμνες, κτλ. και ξαναπέφτει στη γη ως βροχή, χιόνι ή χαλάζι. (Ιώβ 36:27, 28· Εκκλησιαστής 1:7· Ησαΐας 55:10· Αμώς 9:6) Οι αρχαίοι Έλληνες, ωστόσο, πίστευαν πως οι ποταμοί τροφοδοτούνται από υπόγεια θαλάσσια νερά. Μάλιστα αυτή η αντίληψη εξακολουθούσε να υφίσταται μέχρι και το 18ο αιώνα.

  •   Τα βουνά ανυψώνονται και κρημνίζονται, τα δε βουνά που υπάρχουν σήμερα βρίσκονταν κάποτε κάτω από τη θάλασσα. (Ψαλμός 104:6, 8) Αντιθέτως, πολλοί μύθοι έλεγαν ότι οι θεοί δημιούργησαν τα βουνά δίνοντάς τους τη μορφή που έχουν σήμερα.

  •   Οι καλές συνήθειες υγιεινής προστατεύουν την υγεία. Ο Νόμος που δόθηκε στο έθνος του Ισραήλ περιλάμβανε και κανόνες υγιεινής. Για παράδειγμα, όποιος άγγιζε νεκρό σώμα έπρεπε να πλύνει τα ρούχα του, όποιος είχε μεταδοτική ασθένεια έπρεπε να μπει σε καραντίνα, και τα ανθρώπινα περιττώματα έπρεπε να θάβονται. (Λευιτικό 11:28· 13:1-5· Δευτερονόμιο 23:13) Αντιθέτως, την εποχή που δόθηκαν αυτές οι εντολές, οι Αιγύπτιοι άλειφαν τις ανοιχτές πληγές με ένα μείγμα που περιείχε ανθρώπινα κόπρανα.

Υπάρχουν δηλώσεις της Αγίας Γραφής που είναι επιστημονικά λανθασμένες;

 Όχι, δεν υπάρχουν, αν εξετάσει κανείς τη Γραφή με βάση τη λογική. Δείτε μερικές συνηθισμένες παρανοήσεις για την επιστημονική ακρίβεια της Γραφής:

 Μύθος: Η Αγία Γραφή λέει ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε σε έξι 24ωρες ημέρες.

 Αλήθεια: Σύμφωνα με τη Γραφή, ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο παρελθόν. (Γένεση 1:1) Επίσης, οι δημιουργικές ημέρες που περιγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης ήταν χρονικές περίοδοι των οποίων η διάρκεια δεν αναφέρεται. Μάλιστα, ολόκληρο το διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκαν ο ουρανός και η γη αποκαλείται και αυτό «ημέρα».—Γένεση 2:4.

 Μύθος: Η Αγία Γραφή λέει ότι η βλάστηση δημιουργήθηκε πριν από τον ήλιο, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.—Γένεση 1:11, 16.

 Αλήθεια: Η Γραφή λέει ότι ο ήλιος, ο οποίος ανήκει στους αστέρες “των ουρανών”, δημιουργήθηκε πριν από τη βλάστηση. (Γένεση 1:1) Διάχυτο φως από τον ήλιο έφτανε στην επιφάνεια της γης ήδη από την πρώτη «ημέρα», ή αλλιώς περίοδο, της δημιουργίας. Την τρίτη «ημέρα», καθώς η ατμόσφαιρα είχε καθαρίσει αρκετά, υπήρχε το φως που ήταν απαραίτητο για τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. (Γένεση 1:3-5, 12, 13) Αργότερα ο ήλιος έγινε ευδιάκριτα ορατός από την επιφάνεια της γης.—Γένεση 1:16.

 Μύθος: Η Αγία Γραφή λέει ότι ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη γη.

 Αλήθεια: Το εδάφιο Εκκλησιαστής 1:5 λέει: «Ο ήλιος προβάλλει στην ανατολή και χάνεται στη δύση· τρέχει να βρεθεί στον τόπο του, για να ξαναφανεί». (Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα) Ωστόσο, αυτή η δήλωση περιγράφει τη φαινόμενη κίνηση του ήλιου, αυτό που αντιλαμβάνεται ένας παρατηρητής από τη γη. Άλλωστε και σήμερα λέμε ότι ο ήλιος «ανατέλλει» και «δύει», παρότι ξέρουμε ότι δεν περιστρέφεται ο ήλιος γύρω από τη γη αλλά η γη γύρω από τον ήλιο.

 Μύθος: Η Αγία Γραφή λέει ότι η γη είναι επίπεδη.

 Αλήθεια: Η Γραφή χρησιμοποιεί τη φράση «τα πέρατα της γης» εννοώντας πολύ απομακρυσμένα μέρη. Δεν υπαινίσσεται ότι η γη είναι επίπεδη ή ότι έχει κάποια άκρη. (Ματθαίος 12:42) Παρόμοια, η φράση «τέσσερις άκρες της γης» είναι και αυτή σχήμα λόγου, το οποίο αναφέρεται σε ολόκληρη την επιφάνεια της γης. Αντίστοιχα χρησιμοποιούμε μεταφορικά και τις τέσσερις άκρες του ορίζοντα.—Ησαΐας 11:12· Λουκάς 13:29.

 Μύθος: Η Αγία Γραφή λέει ότι η περιφέρεια ενός κύκλου είναι ακριβώς ίση με τη διάμετρό του επί τρία. Ωστόσο, η περιφέρειά του είναι ίση με τη διάμετρό του επί τον αριθμό π, που είναι περίπου 3,1416.

 Αλήθεια: Οι διαστάσεις της “χυτής θάλασσας”, που αναφέρονται στα εδάφια 1 Βασιλέων 7:23 και 2 Χρονικών 4:2, δείχνουν ότι αυτή η “θάλασσα” είχε διάμετρο 10 πήχεις και ότι «χρειαζόταν σχοινί τριάντα πήχεων για να την περιζώσει ολόγυρα». Οι διαστάσεις αυτές όμως ίσως ήταν απλώς οι πλησιέστεροι στρογγυλοί αριθμοί. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι αυτές οι διαστάσεις της περιφέρειας της “θάλασσας” και της διαμέτρου της αποτελούσαν αντίστοιχα μετρήσεις της εσωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειάς της.