Μετάβαση στο περιεχόμενο

Είναι τα Τυχερά Παιχνίδια Αμαρτία;

Είναι τα Τυχερά Παιχνίδια Αμαρτία;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Η Γραφή δεν αναλύει λεπτομερώς το ζήτημα, αλλά υπάρχουν Γραφικές αρχές που μας βοηθούν να διακρίνουμε ότι ο Θεός θεωρεί τα τυχερά παιχνίδια αμαρτία.—Εφεσίους 5:17. a

a Στη Γραφή γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε τυχερά παιχνίδια μόνο σε σχέση με τους Ρωμαίους στρατιώτες οι οποίοι, έχοντας κατά νου το ιδιοτελές κέρδος, έριξαν κλήρο για τα ενδύματα του Ιησού.—Ματθαίος 27:35· Ιωάννης 19:23, 24.