Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι Υποδεικνύει η Βιβλική Χρονολόγηση για το Έτος 1914;

Τι Υποδεικνύει η Βιβλική Χρονολόγηση για το Έτος 1914;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Η Βιβλική χρονολόγηση υποδεικνύει ότι το 1914 ιδρύθηκε στον ουρανό η Βασιλεία του Θεού. Αυτό γίνεται φανερό από μια προφητεία η οποία είναι καταγραμμένη στο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ.

 Λίγα λόγια για την προφητεία. Ο Θεός έκανε τον Βασιλιά Ναβουχοδονόσορα της Βαβυλώνας να δει σε προφητικό όνειρο ένα τεράστιο δέντρο που είχε κοπεί. Το υπόλειμμα του κορμού δέθηκε για να μην ξαναβλαστήσει μέχρι να περάσουν «εφτά καιροί», έπειτα από τους οποίους το δέντρο θα μεγάλωνε και πάλι.—Δανιήλ 4:1, 10-​16.

 Η αρχική εκπλήρωση της προφητείας. Το μεγάλο δέντρο συμβόλιζε τον ίδιο τον Βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. (Δανιήλ 4:20-​22) “Κόπηκε” όταν ο Ναβουχοδονόσορ έχασε για εφτά χρόνια τα λογικά του και τη βασιλεία του. (Δανιήλ 4:25) Όταν ο Θεός τού επέτρεψε να επανέλθει στα λογικά του, επανέκτησε το θρόνο του και αναγνώρισε ότι ο Θεός έχει το δικαίωμα να κυβερνάει τα πάντα.—Δανιήλ 4:34-​36.

 Στοιχεία που δείχνουν ότι η προφητεία θα είχε και μεγαλύτερη εκπλήρωση. Σύμφωνα με το εδάφιο Δανιήλ 4:17, ο σκοπός της προφητείας ήταν να γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι ο Ύψιστος είναι Άρχοντας στη βασιλεία των ανθρώπων και ότι δίνει αυτή τη βασιλεία σε όποιον θέλει και ενθρονίζει σε αυτήν «τον ταπεινότερον των ανθρώπων». (Εδάφιο 14, Η Αγία Γραφή, Ν. Λούβαρι–Α. Χαστούπη) Ήθελε ο Θεός να δώσει τέτοια εξουσία στον υπερόπτη Ναβουχοδονόσορα; Όχι, διότι πρωτύτερα του είχε δείξει σε άλλο προφητικό όνειρο ότι ούτε εκείνος ούτε κάποιος άλλος πολιτικός άρχοντας θα έπαιρνε αυτή την εξουσία. Απεναντίας, ο Θεός θα εγκαθίδρυε μια δική του “βασιλεία η οποία δεν θα καταστρεφόταν ποτέ”.—Δανιήλ 2:31-44.

 Αιώνες πριν δει αυτά τα όνειρα ο Ναβουχοδονόσορ, ο Θεός είχε ιδρύσει στη γη μια βασιλεία η οποία εκπροσωπούσε τη διακυβέρνησή του. Το βασίλειο αυτό ήταν το αρχαίο έθνος του Ισραήλ, το οποίο ο Θεός επέτρεψε να ερημωθεί, επειδή οι κυβερνήτες του αποδείχτηκαν άπιστοι. Ωστόσο, ο Θεός προείπε ότι θα έδινε τη βασιλική εξουσία σε “εκείνον που έχει το νόμιμο δικαίωμα”. (Ιεζεκιήλ 21:25-27) Η Αγία Γραφή δείχνει ότι εκείνος που είχε το νόμιμο δικαίωμα να λάβει αυτή την αιώνια βασιλεία ήταν ο Ιησούς Χριστός. (Λουκάς 1:30-33) Σε αντίθεση με τον Ναβουχοδονόσορα, ο Ιησούς είναι «ταπεινός στην καρδιά», όπως έλεγε η προφητεία.—Ματθαίος 11:29.

 Τι αντιπροσωπεύει το δέντρο που αναφέρεται στο 4ο κεφάλαιο του Δανιήλ; Στην Αγία Γραφή, τα δέντρα αντιπροσωπεύουν μερικές φορές κυβερνητική εξουσία. (Ιεζεκιήλ 17:22-24· 31:2-5) Στη μεγαλύτερη εκπλήρωση της προφητείας του 4ου κεφαλαίου του Δανιήλ, το τεράστιο δέντρο συμβολίζει την κυβερνητική εξουσία του Θεού.

 Τι σημαίνει το ότι κόπηκε το δέντρο; Η κοπή του δέντρου αντιπροσώπευε τόσο τη διακοπή της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα όσο και τη διακοπή της βασιλείας που είχε ιδρύσει ο Θεός στη γη. Εκείνη η βασιλεία διακόπηκε όταν ο Ναβουχοδονόσορ κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ, όπου οι βασιλιάδες του Ισραήλ κάθονταν «στο θρόνο του Ιεχωβά» ως εκπρόσωποι του ίδιου του Θεού.—1 Χρονικών 29:23.

 Τι αντιπροσωπεύουν οι «εφτά καιροί»; Οι «εφτά καιροί» αντιπροσωπεύουν το διάστημα κατά το οποίο ο Θεός επέτρεψε στα έθνη να κυβερνούν τη γη χωρίς να παρεμβαίνει στις υποθέσεις τους μέσω κάποιας δικής του βασιλείας. Οι «εφτά καιροί» άρχισαν τον Οκτώβριο του 607 Π.Κ.Χ. όταν, σύμφωνα με τη Βιβλική χρονολόγηση, καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους. a2 Βασιλέων 25:1, 8-10.

 Πόσο θα διαρκούσαν οι «εφτά καιροί»; Οι «εφτά καιροί» δεν ήταν δυνατόν να είναι μόνο εφτά χρόνια όπως στην περίπτωση του Ναβουχοδονόσορα. Αυτό φαίνεται από τα λόγια του Ιησού ότι “η Ιερουσαλήμ [σύμβολο της διακυβέρνησης του Θεού] θα καταπατούνταν από τα έθνη, μέχρι να συμπληρωθούν οι προσδιορισμένοι καιροί των εθνών”. (Λουκάς 21:24) «Οι προσδιορισμένοι καιροί των εθνών», δηλαδή το διάστημα κατά το οποίο επέτρεψε ο Θεός να “καταπατείται από τα έθνη” η διακυβέρνησή του, είναι οι «εφτά καιροί» που αναφέρονται στο 4ο κεφάλαιο του Δανιήλ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν ο Ιησούς ήταν στη γη οι «εφτά καιροί» εξακολουθούσαν να είναι σε εξέλιξη.

 Η Αγία Γραφή μάς βοηθάει να υπολογίσουμε τη διάρκεια των προφητικών “εφτά καιρών”. Λέει ότι τρεισήμισι “καιροί” ισοδυναμούν με 1.260 ημέρες. (Αποκάλυψη 12:6, 14) Επομένως, οι «εφτά καιροί» ισοδυναμούν με το διπλάσιο αυτού του αριθμού, είναι δηλαδή 2.520 ημέρες. Αν εφαρμόσουμε τον προφητικό κανόνα «μία ημέρα για ένα έτος», οι 2.520 ημέρες αντιπροσωπεύουν 2.520 χρόνια. Άρα λοιπόν, οι «εφτά καιροί», δηλαδή τα 2.520 χρόνια, θα έληγαν τον Οκτώβριο του 1914.—Αριθμοί 14:34· Ιεζεκιήλ 4:6.

a Το γιατί χρησιμοποιούμε τη χρονολογία 607 Π.Κ.Χ. εξηγείται λεπτομερώς στα άρθρα «Πότε Καταστράφηκε η Αρχαία Ιερουσαλήμ;—Μέρος Πρώτο», στις σελίδες 26-31 της Σκοπιάς 1 Οκτωβρίου 2011, και «Πότε Καταστράφηκε η Αρχαία Ιερουσαλήμ;—Μέρος Δεύτερο», στις σελίδες 22-28 της Σκοπιάς 1 Νοεμβρίου 2011.