Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τίνων τα Ονόματα Είναι Γραμμένα στο «Βιβλίο της Ζωής»;

Τίνων τα Ονόματα Είναι Γραμμένα στο «Βιβλίο της Ζωής»;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Στο «βιβλίο της ζωής», το οποίο λέγεται επίσης «ρόλος της ζωής» ή «βιβλίο ενθύμησης», είναι γραμμένα τα ονόματα των ανθρώπων που πρόκειται να λάβουν το δώρο της αιώνιας ζωής. (Αποκάλυψη 3:5· 20:12· Μαλαχίας 3:16) Ο Θεός αποφασίζει τίνος το όνομα γράφεται εκεί, με βάση το αν εκείνος τον υπακούει πιστά.—Ιωάννης 3:16· 1 Ιωάννη 5:3.

 Ο Θεός, από «τη θεμελίωση του κόσμου» της ανθρωπότητας, έχει κρατήσει στη μνήμη του κάθε πιστό υπηρέτη του, γράφοντας σαν να λέγαμε το όνομά του σε ένα βιβλίο. (Αποκάλυψη 17:8) Το όνομα του πιστού Άβελ ήταν προφανώς το πρώτο που γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. (Εβραίους 11:4) Ωστόσο, αυτό το βιβλίο δεν είναι ένας ψυχρός κατάλογος με ονόματα επειδή αποδεικνύει ότι ο Ιεχωβά είναι ένας στοργικός Θεός, ο οποίος «γνωρίζει εκείνους που ανήκουν σε αυτόν».—2 Τιμόθεο 2:19· 1 Ιωάννη 4:8.

Μπορεί να σβηστεί ένα όνομα που είναι γραμμένο στο «βιβλίο της ζωής»;

 Ναι, μπορεί. Λόγου χάρη, ο Θεός είπε στους αρχαίους Ισραηλίτες που ήταν ανυπάκουοι: “Όποιον αμάρτησε εναντίον μου, θα τον εξαλείψω από το βιβλίο μου”. (Έξοδος 32:33) Αν, όμως, εμείς αποδειχτούμε πιστοί, τα ονόματά μας θα παραμείνουν στο “ρόλο της ζωής”.—Αποκάλυψη 20:12.