Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι θα Επιτελέσει η Βασιλεία του Θεού;

Τι θα Επιτελέσει η Βασιλεία του Θεού;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Η Βασιλεία του Θεού θα αντικαταστήσει όλες τις ανθρώπινες κυβερνήσεις και θα βασιλέψει σε ολόκληρη τη γη. (Δανιήλ 2:44· Αποκάλυψη 16:14) Όταν θα συμβεί αυτό, ...

  •   Θα έχει καταστρέψει τους ασεβείς οι οποίοι με την ιδιοτέλειά τους κάνουν κακό σε όλους μας. «Οι ασεβείς θα αποκοπούν από την γην».—Παροιμίες 2:22, Η Αγία Γραφή, Ν. Λούβαρι–Α. Χαστούπη.

  •   Θα έχει τερματίσει όλους τους πόλεμους. «[Ο Θεός] καταπαύει τους πολέμους ως την άκρη της γης».—Ψαλμός 46:9.

  •   Θα φέρει ευημερία και ασφάλεια στη γη. «Καιροί ειρήνης θα επικρατήσουν και ο καθένας θα αναπαύεται κάτω από την κληματαριάν του και κάτω από την συκήν του. Κανείς δεν θα τους εκφοβίζη πλέον».—Μιχαίας 4:4, Η Παλαιά Διαθήκη, Κείμενον και Ερμηνευτική Απόδοσις, Ι. Θ. Κολιτσάρα.

  •   Θα κάνει τη γη παράδεισο. «Η έρημος και η άνυδρη περιοχή θα νιώσουν αγαλλίαση, και η έρημη πεδιάδα θα χαρεί και θα ανθίσει σαν το σαφράνι».—Ησαΐας 35:1.

  •   Θα δώσει σε όλους την ευκαιρία να εργάζονται με χαρά κάνοντας πράγματα που έχουν νόημα. «Το έργο των χεριών τους οι εκλεγμένοι [του Θεού] θα το χρησιμοποιούν στο πλήρες. Δεν θα μοχθούν μάταια».—Ησαΐας 65:21-23.

  •   Θα εξαλείψει τις ασθένειες. «Κανένας κάτοικος δεν θα λέει: “Είμαι άρρωστος”».—Ησαΐας 33:24.

  •   Θα τερματίσει τη γήρανση. «Ας γίνει η σάρκα του πιο δροσερή από ό,τι στη νεότητά του, ας επιστρέψει στις ημέρες του νεανικού του σφρίγους».—Ιώβ 33:25.

  •   Θα επαναφέρει τους νεκρούς στη ζωή. «Όλοι όσοι είναι στα μνημεία θα ακούσουν τη φωνή του [Ιησού] και θα βγουν».—Ιωάννης 5:28, 29.