Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ποιος Είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ;

Ποιος Είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Το όνομα Μιχαήλ, που σε κάποιες θρησκείες αναφέρεται ως «Άγιος Μιχαήλ», είναι προφανώς ένα όνομα που δόθηκε στον Ιησού πριν και μετά την επίγεια ζωή του. a Ο Μιχαήλ ήρθε σε αντιλογία με τον Σατανά μετά τον θάνατο του Μωυσή και βοήθησε έναν άγγελο να μεταδώσει το άγγελμα του Θεού στον προφήτη Δανιήλ. (Δανιήλ 10:13, 21· Ιούδα 9) Ο Μιχαήλ ανταποκρίνεται στη σημασία του ονόματός του​—«Ποιος Είναι Όμοιος με τον Θεό;»—​καθώς υπερασπίζεται τη διακυβέρνηση του Θεού και πολεμάει τους εχθρούς Του.​—Δανιήλ 12:1· Αποκάλυψη 12:7.

 Εξετάστε γιατί είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι ο Ιησούς είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ.

  •   Ο Μιχαήλ είναι «ο αρχάγγελος». (Ιούδα 9) Ο τίτλος «αρχάγγελος», ο οποίος σημαίνει «αρχηγός των αγγέλων», εμφανίζεται μόνο σε δύο Γραφικά εδάφια. Και στις δύο περιπτώσεις η λέξη είναι στον ενικό αριθμό, κάτι που υποδηλώνει πως μόνο ένας άγγελος φέρει αυτόν τον τίτλο. Το ένα από αυτά τα εδάφια δηλώνει ότι ο αναστημένος Κύριος Ιησούς «θα κατεβεί από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου». (1 Θεσσαλονικείς 4:16) Ο Ιησούς έχει «φωνή αρχαγγέλου» επειδή είναι ο αρχάγγελος, ο Μιχαήλ.

  •   Ο Μιχαήλ έχει υπό το πρόσταγμά του έναν αγγελικό στρατό. «Ο Μιχαήλ και οι άγγελοί του πολέμησαν με το δράκοντα», τον Σατανά. (Αποκάλυψη 12:7) Ο Μιχαήλ έχει μεγάλη εξουσία στο πνευματικό βασίλειο δεδομένου ότι αποκαλείται «ένας από τους κορυφαίους άρχοντες» και «ο μεγάλος άρχοντας». (Δανιήλ 10:13, 21· 12:1) Οι τίτλοι αυτοί προσδιορίζουν τον Μιχαήλ ως «τον αρχιστράτηγο των αγγελικών δυνάμεων», όπως το θέτει ο λόγιος της Καινής Διαθήκης Ντέιβιντ Ε. Όουν.

     Η Γραφή αναφέρει μόνο έναν ακόμη που έχει εξουσία πάνω σε στράτευμα αγγέλων. Περιγράφει “την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού από τον ουρανό με τους δυνατούς αγγέλους του μέσα σε φλόγες φωτιάς, καθώς αυτός φέρνει εκδίκηση”. (2 Θεσσαλονικείς 1:7, 8· Ματθαίος 16:27) Ο Ιησούς «πήγε στον ουρανό· και άγγελοι και εξουσίες και δυνάμεις υποτάχθηκαν σε αυτόν». (1 Πέτρου 3:21, 22) Δεν θα ήταν λογικό να κάνει ο Θεός τον Ιησού και τον Μιχαήλ αντίπαλους διοικητές των αγίων αγγέλων. Απεναντίας, είναι πιο λογικό να συμπεράνουμε ότι και τα δύο ονόματα, Ιησούς και Μιχαήλ, αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο.

  •   Ο Μιχαήλ «θα σηκωθεί» στη διάρκεια ενός πρωτοφανούς “καιρού στενοχώριας”. (Δανιήλ 12:1) Στο βιβλίο του Δανιήλ, η έκφραση «σηκωθεί» χρησιμοποιείται συχνά σε σχέση με έναν βασιλιά ο οποίος εγείρεται για να αναλάβει ειδική δράση. (Δανιήλ 11:2-4, 21) Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος προσδιορίζεται ως «Ο Λόγος του Θεού», θα αναλάβει ειδική δράση ως ο «Βασιλιάς βασιλιάδων» για να πατάξει όλους τους εχθρούς του Θεού και να προστατέψει τον λαό του Θεού. (Αποκάλυψη 19:11-16) Θα το κάνει αυτό στη διάρκεια ενός καιρού “μεγάλης θλίψης, τέτοιας που δεν έχει συμβεί από την αρχή του κόσμου”.​—Ματθαίος 24:21, 42.

a Η Γραφή αναφέρεται και σε άλλα πρόσωπα χρησιμοποιώντας διάφορα ονόματα, όπως στον Ιακώβ (που ονομάζεται και Ισραήλ), στον Πέτρο (που ονομάζεται και Σίμων), και στον Θαδδαίο (που ονομάζεται και Ιούδας).​—Γένεση 49:1, 2· Ματθαίος 10:2, 3· Μάρκος 3:18· Πράξεις 1:13.