Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ποιος Είναι ο Αντίχριστος;

Ποιος Είναι ο Αντίχριστος;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Ο αντίχριστος δεν είναι απλώς ένα άτομο ή μια οντότητα, επειδή η Αγία Γραφή λέει ότι υπάρχουν «πολλοί αντίχριστοι». (1 Ιωάννη 2:18) Η λέξη ἀντίχριστος του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου, η οποία σημαίνει «ο ενάντιος προς τον Χριστό (ή, αντί για τον Χριστό)», αναφέρεται σε οποιονδήποτε ενεργεί ως εξής:

 Η Αγία Γραφή, εκτός από το να χαρακτηρίζει μεμονωμένα άτομα που ενεργούν με τους παραπάνω τρόπους ως αντίχριστους, αναφέρεται επίσης συλλογικά σε αυτούς ως «ο αντίχριστος». (2 Ιωάννη 7) Ο αντίχριστος έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του την εποχή των αποστόλων και έκτοτε βρίσκεται σε δράση. Οι Βιβλικές προφητείες είχαν προείπει αυτή την εξέλιξη.​—1 Ιωάννη 4:3.

Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους αντίχριστους

  •   Προωθούν εσφαλμένες αντιλήψεις όσον αφορά τον Ιησού. (Ματθαίος 24:​9, 11) Για παράδειγμα, όσοι διδάσκουν την Τριάδα ή ότι ο Ιησούς είναι ο Παντοδύναμος Θεός στην ουσία εναντιώνονται στις διδασκαλίες του Ιησού, ο οποίος είπε: «Ο Πατέρας είναι μεγαλύτερος από εμένα».​—Ιωάννης 14:28.

  •   Οι αντίχριστοι απορρίπτουν τα όσα έχει πει ο Ιησούς για τον τρόπο που λειτουργεί η Βασιλεία του Θεού. Λόγου χάρη, ορισμένοι θρησκευτικοί ηγέτες λένε ότι ο Χριστός ενεργεί μέσω των ανθρώπινων κυβερνήσεων. Ωστόσο αυτή η διδασκαλία συγκρούεται με τη δήλωση του Ιησού: «Η βασιλεία μου δεν είναι μέρος αυτού του κόσμου».​—Ιωάννης 18:36.

  •   Λένε ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριός τους, αλλά δεν υπακούν στις εντολές του, συμπεριλαμβανομένης της εντολής να κηρύττουν τα καλά νέα της Βασιλείας.​—Ματθαίος 28:19, 20· Λουκάς 6:​46· Πράξεις 10:42.