Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι Λέει η Αγία Γραφή για τις Μεταγγίσεις Αίματος;

Τι Λέει η Αγία Γραφή για τις Μεταγγίσεις Αίματος;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Η Αγία Γραφή δίνει εντολή να μην εισάγουμε αίμα στο σώμα μας. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να προσλαμβάνουμε πλήρες αίμα ή τα κύρια συστατικά του σε οποιαδήποτε μορφή, είτε τρώγοντας κάποια τροφή είτε μέσω μετάγγισης. Προσέξτε τα ακόλουθα εδάφια:

  •   Γένεση 9:4. Μετά τον Κατακλυσμό, ο Θεός επέτρεψε στον Νώε και στην οικογένειά του να τρώνε κρέας, αλλά τους πρόσταξε να μην τρώνε αίμα, λέγοντας: «Κρέας με την ψυχή του—το αίμα του—δεν πρέπει να φάτε». Αυτή η εντολή ισχύει έκτοτε για όλους τους ανθρώπους επειδή όλοι είμαστε απόγονοι του Νώε.

  •   Λευιτικό 17:14. «Δεν πρέπει να φάτε το αίμα κανενός είδους σάρκας, επειδή η ψυχή κάθε είδους σάρκας είναι το αίμα της. Όποιος το φάει θα εκκοπεί». Για τον Θεό η ψυχή, δηλαδή η ζωή, βρίσκεται στο αίμα και ανήκει σε αυτόν. Παρότι αυτός ο νόμος που απαγόρευε τη βρώση αίματος δόθηκε μόνο στο έθνος του Ισραήλ, δείχνει πόσο σοβαρά έβλεπε ο Θεός το ζήτημα.

  •   Πράξεις 15:20. “Να απέχετε ... από αίμα”. Ο Θεός έδωσε στους Χριστιανούς την ίδια εντολή που είχε δώσει και στον Νώε. Η ιστορία δείχνει ότι οι πρώτοι Χριστιανοί ούτε έτρωγαν αίμα ούτε το χρησιμοποιούσαν ως ιατρική θεραπεία.

Γιατί προστάζει ο Θεός να απέχουμε από αίμα;

 Υπάρχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι για να μην κάνει κάποιος μετάγγιση αίματος. Ωστόσο, ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι το αίμα αντιπροσωπεύει κάτι που ο Θεός θεωρεί ιερό.—Λευιτικό 17:11· Κολοσσαείς 1:20.