Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ήταν ο Χριστός Παντρεμένος; Είχε Αδέλφια ο Χριστός;

Ήταν ο Χριστός Παντρεμένος; Είχε Αδέλφια ο Χριστός;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Παρότι η Αγία Γραφή δεν κάνει άμεση αναφορά στην οικογενειακή κατάσταση του Ιησού, δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν ήταν παντρεμένος. a Εξετάστε τα ακόλουθα στοιχεία.

  1.   Η Αγία Γραφή μιλάει αρκετές φορές για την οικογένεια του Ιησού, καθώς και για γυναίκες οι οποίες τον συνόδευαν στη διακονία του και ήταν παρούσες στην εκτέλεσή του. Ωστόσο, πουθενά δεν λέει ότι ο Ιησούς είχε σύζυγο. (Ματθαίος 12:46, 47· Μάρκος 3:31, 32· 15:40· Λουκάς 8:2, 3, 19, 20· Ιωάννης 19:25) Η πιο λογική εξήγηση για αυτό είναι, πολύ απλά, ότι δεν ήταν παντρεμένος.

  2.   Αναφορικά με όσους δεν παντρεύονται για να μπορούν να κάνουν περισσότερα στην υπηρεσία του Θεού, ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Αυτός που μπορεί να αφήσει χώρο για αυτό [την αγαμία] ας αφήσει χώρο για αυτό». (Ματθαίος 19:10-12) Ο ίδιος έθεσε το υπόδειγμα για εκείνους που επιλέγουν να μην παντρευτούν προκειμένου να αφοσιωθούν πληρέστερα στον Θεό.—Ιωάννης 13:15· 1 Κορινθίους 7:32-38.

  3.   Λίγο πριν πεθάνει, ο Ιησούς ανέθεσε σε κάποιον τη φροντίδα της μητέρας του. (Ιωάννης 19:25-27) Αν ήταν παντρεμένος ή είχε παιδιά, ασφαλώς θα είχε λάβει πρόνοια και για την άμεση οικογένειά του.

  4.   Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Ιησούς είναι υπόδειγμα για τους συζύγους. Εντούτοις, δεν εννοεί ότι ο ίδιος είχε κατά γράμμα σύζυγο, επειδή αναφέρει: «Σύζυγοι, να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για αυτήν». (Εφεσίους 5:25) Αν ο Ιησούς ήταν παντρεμένος όταν ήταν στη γη, θα ήταν ο τέλειος σύζυγος. Δεν θα έθετε, λοιπόν, αυτό το εδάφιο ως πρότυπο για τους συζύγους τη συμπεριφορά του Ιησού απέναντι στη γυναίκα του;

Είχε αδέλφια ο Χριστός;

 Ναι, είχε τουλάχιστον έξι αδέλφια. Μεταξύ αυτών τον Ιάκωβο, τον Ιωσήφ, τον Σίμωνα, τον Ιούδα και τουλάχιστον δύο αδελφές. (Ματθαίος 13:54-56· Μάρκος 6:3) Τα αδέλφια του Ιησού ήταν βιολογικά παιδιά της μητέρας του, της Μαρίας, και του συζύγου της, του Ιωσήφ. (Ματθαίος 1:25) Η Αγία Γραφή αποκαλεί τον Ιησού «πρωτότοκο» της Μαρίας, κάτι που υποδηλώνει ότι η Μαρία έκανε και άλλα παιδιά.—Λουκάς 2:7.

Εσφαλμένες αντιλήψεις για τους αδελφούς του Ιησού

 Προκειμένου να υποστηρίξουν την άποψη ότι η Μαρία ήταν αειπάρθενος, δηλαδή ότι παρέμεινε παρθένα σε όλη της τη ζωή, μερικοί εξηγούν με διάφορους τρόπους τη λέξη «αδελφοί». Για παράδειγμα, κάποιοι πιστεύουν ότι οι αδελφοί του Ιησού ήταν στην πραγματικότητα γιοι του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο. Ωστόσο, η Αγία Γραφή δείχνει ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που κληρονόμησε το νόμιμο δικαίωμα να γίνει βασιλιάς σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δοθεί στον Δαβίδ. (2 Σαμουήλ 7:12, 13· Λουκάς 1:32) Αν ο Ιωσήφ είχε γιους μεγαλύτερους από τον Ιησού, νόμιμος κληρονόμος του θα ήταν ο πρώτος από εκείνους τους γιους.

 Θα μπορούσε η λέξη «αδελφοί» να εννοεί τους μαθητές του Ιησού, δηλαδή τους πνευματικούς αδελφούς του; Όχι, επειδή η Αγία Γραφή λέει ότι για κάποιο διάστημα “οι αδελφοί του δεν ασκούσαν πίστη σε αυτόν”. (Ιωάννης 7:5) Η Γραφή κάνει διάκριση ανάμεσα στους αδελφούς του Ιησού και στους μαθητές του.—Ιωάννης 2:12.

 Σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, οι αδελφοί του Ιησού ήταν ξαδέλφια του. Ωστόσο, οι Ελληνικές Γραφές χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις για να προσδιορίσουν τον «αδελφό», τον «εξάδελφο» και το «συγγενή». (Λουκάς 21:16· Κολοσσαείς 4:10) Πολλοί λόγιοι της Αγίας Γραφής αναγνωρίζουν ότι οι αδελφοί και οι αδελφές του Ιησού ήταν όντως αδέλφια του. Για παράδειγμα, Το Σχολιολόγιο της Βίβλου του Ερμηνευτή (The Expositor’s Bible Commentary) λέει τα εξής: «Ο πιο φυσιολογικός τρόπος για να κατανοήσουμε τη λέξη “αδελφοί” . . . είναι ότι αυτή αναφέρεται σε γιους της Μαρίας και του Ιωσήφ και, ως εκ τούτου, αδελφούς του Ιησού από την πλευρά της μητέρας του». b Σύμφωνα με το βιβλίο Εκκλησιαστική Ιστορία, του καθηγητή Β. Στεφανίδη, οι απολογητές Τατιανός και Τερτυλλιανός που έζησαν το 2ο και τον 3ο αιώνα δέχονταν ότι οι αδελφοί του Ιησού ήταν σαρκικοί αδελφοί του.

a Η Αγία Γραφή χαρακτηρίζει μερικές φορές τον Χριστό “γαμπρό”, αλλά τα συμφραζόμενα δείχνουν ότι μιλάει συμβολικά.—Ιωάννης 3:28, 29· 2 Κορινθίους 11:2.

b Βλέπε επίσης The Gospel According to St. Mark, Second Edition, του Vincent Taylor, σελίδα 249, και A Marginal Jew​—Rethinking the Historical Jesus, του John P. Meier, Τόμος 1, σελίδες 331, 332.