Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έχει Δει Ποτέ Κανείς τον Θεό;

Έχει Δει Ποτέ Κανείς τον Θεό;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Όχι, κανένας άνθρωπος δεν έχει δει κυριολεκτικά τον Θεό. (Έξοδος 33:20· Ιωάννης 1:18· 1 Ιωάννη 4:12) Η Αγία Γραφή λέει ότι «ο Θεός είναι Πνεύμα», δηλαδή μια μορφή ζωής που είναι αόρατη στα ανθρώπινα μάτια.—Ιωάννης 4:24· 1 Τιμόθεο 1:17.

 Ωστόσο, οι άγγελοι μπορούν να τον δουν, επειδή είναι πνευματικά πλάσματα. (Ματθαίος 18:10) Επίσης, κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι μετά το θάνατό τους ανασταίνονται με πνευματικό σώμα για να ζήσουν στον ουρανό, θα είναι τότε σε θέση να δουν τον Θεό.—Φιλιππησίους 3:20, 21· 1 Ιωάννη 3:2.

Μπορεί κανείς να «δει» τον Θεό σήμερα;

 Στην Αγία Γραφή, η όραση χρησιμοποιείται αρκετές φορές μεταφορικά, με την έννοια της διαφώτισης. (Ησαΐας 6:10· Ιερεμίας 5:21· Ιωάννης 9:39-41) Με αυτή την έννοια, ένα άτομο μπορεί να δει τον Θεό σήμερα με «τα μάτια της καρδιάς», δηλαδή μέσω πίστης, αν τον γνωρίσει και εκτιμήσει τις ιδιότητές του. (Εφεσίους 1:18) Η Αγία Γραφή αναφέρει τι πρέπει να κάνουμε για να αποκτήσουμε τέτοια πίστη.

  •   Να γνωρίσουμε τις ιδιότητες του Θεού, λόγου χάρη την αγάπη, τη γενναιοδωρία, τη σοφία και τη δύναμή του, παρατηρώντας τα δημιουργήματά του. (Ρωμαίους 1:20) Όταν ο Θεός υπενθύμισε σε έναν πιστό άνθρωπο, τον Ιώβ, τα δημιουργικά του έργα, εκείνος ένιωσε σαν να έβλεπε τον Θεό με τα ίδια του τα μάτια.—Ιώβ 42:5.

  •   Να γνωρίσουμε τον Θεό μελετώντας την Αγία Γραφή. «Αν ... αναζητάς [τον Θεό], αυτός θα σε αφήνει να τον βρίσκεις», μας διαβεβαιώνει η Αγία Γραφή.—1 Χρονικών 28:9· Ψαλμός 119:2· Ιωάννης 17:3.

  •   Να γνωρίσουμε τον Θεό μαθαίνοντας περισσότερα για τη ζωή του Ιησού. Ο Ιησούς αντανακλούσε τέλεια την προσωπικότητα του Πατέρα του, του Ιεχωβά Θεού. Εύλογα, λοιπόν, είπε: «Αυτός που έχει δει εμένα έχει δει και τον Πατέρα».—Ιωάννης 14:9.

  •   Να ζούμε με τρόπο που ευαρεστεί τον Θεό και να βλέπουμε πώς ενεργεί εκείνος για χάρη μας. Ο Ιησούς είπε: «Ευτυχισμένοι είναι οι αγνοί στην καρδιά, επειδή αυτοί θα δουν τον Θεό». Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ορισμένοι άνθρωποι που ευαρεστούν τον Θεό θα αναστηθούν στον ουρανό και θα «δουν τον Θεό» εκεί.—Ματθαίος 5:8· Ψαλμός 11:7.

Δεν είδαν τον Θεό ο Μωυσής, ο Αβραάμ και άλλοι;

 Μερικές Γραφικές αφηγήσεις ίσως δίνουν την εντύπωση ότι κάποιοι άνθρωποι είδαν κυριολεκτικά τον Θεό. Ωστόσο, τα συμφραζόμενα δείχνουν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο Θεός εκπροσωπήθηκε από αγγέλους ή εμφανίστηκε σε όραμα.

 Άγγελοι.

Στην αρχαιότητα, ο Θεός έστελνε αγγέλους ως εκπροσώπους του για να μιλήσουν σε ανθρώπους εξ ονόματός του. (Ψαλμός 103:20) Για παράδειγμα, μίλησε κάποτε στον Μωυσή μέσα από μια καιόμενη βάτο, και η Γραφή λέει ότι «ο Μωυσής έκρυψε το πρόσωπό του, επειδή φοβόταν να κοιτάξει τον αληθινό Θεό». (Έξοδος 3:4, 6) Εντούτοις, ο Μωυσής δεν είδε κυριολεκτικά τον Θεό. Τα συμφραζόμενα δείχνουν ότι είδε έναν “άγγελο του Ιεχωβά”.—Έξοδος 3:2.

 Παρόμοια, όταν η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός «μιλούσε στον Μωυσή πρόσωπο με πρόσωπο», εννοεί ότι συνομιλούσε με τον Μωυσή κατ’ ιδίαν. (Έξοδος 4:10, 11· 33:11) Ο Μωυσής δεν έβλεπε το πρόσωπο του Θεού, επειδή οι πληροφορίες που έλαβε από τον Θεό “διαβιβάστηκαν από αγγέλους”. (Γαλάτες 3:19· Πράξεις 7:53) Ωστόσο, είχε τόσο ισχυρή πίστη, ώστε η Γραφή τον περιγράφει ως άτομο που «έβλεπε τον Αόρατο».—Εβραίους 11:27.

 Ο Θεός επικοινωνούσε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή μέσω αγγέλων, και με τον Αβραάμ. Βέβαια, μια επιφανειακή ανάγνωση της Αγίας Γραφής ίσως δημιουργήσει την εντύπωση ότι σε κάποια περίπτωση ο Αβραάμ είδε κυριολεκτικά τον Θεό. (Γένεση 18:1, 33) Εντούτοις, τα συμφραζόμενα αυτών των εδαφίων δείχνουν ότι οι «τρεις άντρες» που πήγαν στον Αβραάμ ήταν άγγελοι σταλμένοι από τον Θεό. Ο Αβραάμ αντιλήφθηκε ότι ήταν εκπρόσωποι του Θεού και απευθύνθηκε σε αυτούς σαν να μιλούσε απευθείας στον Ιεχωβά.—Γένεση 18:2, 3, 22, 32· 19:1.

 Οράματα.

Ο Θεός έχει επίσης εμφανιστεί σε ανθρώπους μέσω οραμάτων, δηλαδή σκηνών που δημιουργούσε στη διάνοιά τους. Για παράδειγμα, όταν η Αγία Γραφή λέει ότι ο Μωυσής και άλλοι Ισραηλίτες «είδαν τον Θεό του Ισραήλ», εννοεί ότι τον «είδαν σε όραμα». (Έξοδος 24:9-11) Παρόμοια, η Γραφή λέει ότι και κάποιοι προφήτες “είδαν τον Ιεχωβά”. (Ησαΐας 6:1· Δανιήλ 7:9· Αμώς 9:1) Ωστόσο, σε καθεμιά από αυτές τις περιπτώσεις, τα συμφραζόμενα δείχνουν ότι δεν είδαν τον Θεό κυριολεκτικά αλλά σε όραμα.—Ησαΐας 1:1· Δανιήλ 7:2· Αμώς 1:1.