Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι Είναι η Έλευση του Χριστού;

Τι Είναι η Έλευση του Χριστού;

Η απάντηση της Αγίας Γραφής

 Οι Γραφές αναφέρονται δεκάδες φορές στον μελλοντικό καιρό κατά τον οποίο ο Χριστός θα έρθει για να κρίνει τους κατοίκους της γης. a Για παράδειγμα, τα εδάφια Ματθαίος 25:31-33 λένε:

 «Όταν έρθει ο Γιος του ανθρώπου [ο Ιησούς Χριστός] με τη δόξα του, και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθήσει στον ένδοξο θρόνο του. Και θα συγκεντρωθούν μπροστά του όλα τα έθνη, και αυτός θα χωρίσει τους ανθρώπους τον έναν από τον άλλον, όπως ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά του, τα δε κατσίκια στα αριστερά του».

 Αυτός ο καιρός κρίσης θα είναι μέρος μιας “μεγάλης θλίψης” χωρίς προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Εκείνη η θλίψη θα κορυφωθεί στον πόλεμο του Αρμαγεδδώνα. (Ματθαίος 24:21· Αποκάλυψη 16:16) Οι εχθροί του Χριστού, που περιγράφονται στην παραβολή του ως κατσίκια, «θα υποστούν τη δικαστική τιμωρία της αιώνιας καταστροφής». (2 Θεσσαλονικείς 1:9· Αποκάλυψη 19:11, 15) Σε αντίθεση με αυτούς, οι πιστοί υπηρέτες του, τα πρόβατα, θα έχουν την προοπτική της “αιώνιας ζωής”.—Ματθαίος 25:46.

Πότε θα έρθει ο Χριστός;

 Ο Ιησούς είπε: «Σχετικά με εκείνη την ημέρα και την ώρα κανείς δεν γνωρίζει». (Ματθαίος 24:36, 42· 25:13) Περιέγραψε όμως ένα ορατό, σύνθετο «σημείο» το οποίο θα προσδιόριζε τη χρονική περίοδο που θα προηγούνταν της έλευσής του.—Ματθαίος 24:3, 7-14· Λουκάς 21:10, 11.

Έρχεται με πνευματικό ή με σάρκινο σώμα ο Χριστός;

 Ο Ιησούς αναστήθηκε με πνευματικό σώμα, άρα έρχεται ως πνευματικό πλάσμα, όχι με σάρκα. (1 Κορινθίους 15:45· 1 Πέτρου 3:18) Δικαιολογημένα, λοιπόν, ο Ιησούς είπε στους αποστόλους του μία ημέρα πριν πεθάνει: «Λίγο ακόμη και ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια».—Ιωάννης 14:19.

Συνηθισμένες παρανοήσεις σχετικά με την έλευση του Χριστού

 Παρανόηση: Όταν η Γραφή λέει ότι οι άνθρωποι θα δουν τον Ιησού «να έρχεται πάνω στα σύννεφα», εννοεί ότι ο Ιησούς θα έρθει με ορατό τρόπο.—Ματθαίος 24:30.

 Αλήθεια: Η Γραφή συνδέει συχνά τα σύννεφα με κάτι που δεν είναι ορατό. (Λευιτικό 16:2· Αριθμοί 11:25· Δευτερονόμιο 33:26) Για παράδειγμα, ο Θεός είπε στον Μωυσή: «Εγώ έρχομαι σε εσένα μέσα σε ένα σκοτεινό σύννεφο». (Έξοδος 19:9) Ο Μωυσής δεν είδε στην κυριολεξία τον Θεό. Παρόμοια, ο Χριστός «έρχεται πάνω στα σύννεφα» με την έννοια ότι οι άνθρωποι θα αντιληφθούν την έλευσή του αν και δεν θα μπορούν να τον δουν κυριολεκτικά.

 Παρανόηση: Η φράση «θα τον δει κάθε μάτι», που χρησιμοποιείται στο εδάφιο Αποκάλυψη 1:7 αναφορικά με την έλευση του Χριστού, είναι κυριολεκτική.

 Αλήθεια: Στη Γραφή, οι αντίστοιχες λέξεις του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου για το «μάτι» και το ρήμα «βλέπω» χρησιμοποιούνται μερικές φορές με την έννοια της διάκρισης ή της αντίληψης αντί να αναφέρονται στην κυριολεκτική όραση. b (Ματθαίος 13:15· Λουκάς 19:42· Ρωμαίους 15:21· Εφεσίους 1:18) Η Γραφή λέει πως ο αναστημένος Ιησούς είναι αυτός που «κατοικεί σε απρόσιτο φως, τον οποίο κανείς από τους ανθρώπους δεν ... μπορεί να δει». (1 Τιμόθεο 6:16) Συνεπώς, «θα τον δει κάθε μάτι» με την έννοια ότι όλοι θα διακρίνουν πως ο Ιησούς είναι αυτός που εκτελεί την κρίση του Θεού.—Ματθαίος 24:30.

 Παρανόηση: Τα λόγια του εδαφίου 2 Ιωάννη 7 δείχνουν ότι ο Ιησούς θα έρθει με σάρκα.

 Αλήθεια: Αυτό το Γραφικό εδάφιο δηλώνει: «Πολλοί απατεώνες έχουν βγει στον κόσμο, άνθρωποι που δεν ομολογούν τον Ιησού Χριστό ως ερχόμενο με σάρκα».

 Την εποχή του αποστόλου Ιωάννη, μερικοί αρνούνταν ότι ο Ιησούς είχε έρθει στη γη με ανθρώπινο σώμα. Αυτοί αποκαλούνταν Γνωστικοί. Το εδάφιο 2 Ιωάννη 7 γράφτηκε με σκοπό να αντικρούσει τον ψευδή ισχυρισμό τους.

a Μολονότι πολλοί χρησιμοποιούν τη φράση «δεύτερη έλευση» αναφερόμενοι στην έλευση του Χριστού, αυτή η φράση δεν υπάρχει στη Γραφή.

b Βλέπε Νέο Ελληνοαγγλικό Λεξικό της Καινής Διαθήκης του Θάγιερ ([The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament] 1981), σελίδες 451 και 470.