Αυτός ο οδηγός μελέτης βασίζεται στο κεφάλαιο 3 του βιβλίου Τι Διδάσκει Πράγματι η Αγία Γραφή;

Μέσω της Βασιλείας του, ο Θεός θα εκπληρώσει τον σκοπό του για τη γη, τερματίζοντας έτσι όλα τα προβλήματα του κόσμου.