Αυτός ο οδηγός μελέτης βασίζεται στο κεφάλαιο 3 του βιβλίου Τι Διδάσκει Πράγματι η Αγία Γραφή;

Μάθε ποιος ελέγχει πραγματικά τον κόσμο και συνεπώς είναι υπεύθυνος για όλο το κακό που υπάρχει.