Σύντομα μαθήματα σε μορφή βίντεο που απαντούν σε βασικές Βιβλικές ερωτήσεις και συνδέονται με μαθήματα του βιβλιαρίου Καλά Νέα από τον Θεό!