Η Ραφίκα έγινε μέλος μιας επαναστατικής ομάδας για να πολεμήσει την αδικία. Ανακάλυψε όμως την υπόσχεση της Αγίας Γραφής για ειρήνη και δικαιοσύνη υπό τη Βασιλεία του Θεού.