Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εξήγηση Εδαφίων της Αγίας Γραφής

Μάρκος 1:15—«Έχει Πλησιάσει η Βασιλεία του Θεού»

Μάρκος 1:15—«Έχει Πλησιάσει η Βασιλεία του Θεού»

 «Ο προσδιορισμένος καιρός έχει συμπληρωθεί και η Βασιλεία του Θεού έχει πλησιάσει. Μετανοείτε και να έχετε πίστη στα καλά νέα».—Μάρκος 1:15, Μετάφραση Νέου Κόσμου.

 «Έχει συμπληρωθεί ο καιρός και έχει πλησιάσει η βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο».—Μάρκος 1:15, Η Καινή Διαθήκη—Μεταγλώττιση, Εκδόσεις «Βίβλος».

Μάρκος 1:15—Σημασία

 Ο Ιησούς Χριστός είπε στους ακροατές του ότι η Βασιλεία του Θεού a “είχε πλησιάσει” επειδή εκείνος, ως ο μελλοντικός Βασιλιάς αυτής της Βασιλείας ήταν εκεί μαζί τους.

 Ο Ιησούς δεν εννοούσε ότι η Βασιλεία είχε ήδη αρχίσει να κυβερνάει. Μάλιστα, αργότερα, μιλώντας στους μαθητές του, άφησε να εννοηθεί ότι η Βασιλεία ήταν μελλοντική. (Πράξεις 1:6, 7) Ωστόσο, εκείνος είχε έρθει ακριβώς στην ώρα του, το συγκεκριμένο έτος στο οποίο είχε προείπει η Γραφή ότι θα εμφανιζόταν ως ο μελλοντικός Βασιλιάς. b Γι’ αυτό, ο Ιησούς μπορούσε να πει ότι «ο προσδιορισμένος καιρός έχει συμπληρωθεί»—ο καιρός στον οποίο ο ίδιος θα άρχιζε τη δημόσια διακονία κηρύγματος του ευαγγελίου, δηλαδή των καλών νέων, σχετικά με τη Βασιλεία.—Λουκάς 4:16-21, 43.

 Αν ήθελαν να ωφεληθούν οι άνθρωποι από τα καλά νέα σχετικά με τη Βασιλεία, χρειαζόταν να μετανοήσουν, δηλαδή να μετανιώσουν για τις παλιές τους αμαρτίες και να ζήσουν σύμφωνα με τους κανόνες του Θεού. Όσοι μετανόησαν έδειξαν ότι είχαν πίστη στα καλά νέα σχετικά με αυτή τη μελλοντική Βασιλεία.

Μάρκος 1:15—Συμφραζόμενα

 Ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια στην αρχή της διακονίας του στη Γαλιλαία. «Από τότε», αναφέρει η παράλληλη αφήγηση στο εδάφιο Ματθαίος 4:17, ο Ιησούς κήρυττε για τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία ήταν το θέμα της διακονίας του Ιησού. Μάλιστα, η Βασιλεία αναφέρεται πάνω από 100 φορές στα τέσσερα Ευαγγέλια c, και τις περισσότερες φορές περιλαμβάνεται σε δηλώσεις που έκανε ο Ιησούς. Στις Βιβλικές αφηγήσεις, ο Ιησούς μιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού περισσότερο από ό,τι για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Διαβάστε το 1ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μάρκου μαζί με επεξηγηματικές υποσημειώσεις και παραπομπές.

a Η Βασιλεία του Θεού είναι η ουράνια κυβέρνηση που έχει εγκαθιδρύσει ο Θεός ώστε να επιτελέσει το θέλημά του για τη γη. (Δανιήλ 2:44· Ματθαίος 6:10) Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το άρθρο «Τι Είναι η Βασιλεία του Θεού;»

b Ο Ιησούς έπρεπε να γίνει βασιλιάς για να εκπληρώσει έναν από τους ρόλους του, εκείνον του προειπωμένου Μεσσία, του ειδικού εκπροσώπου του Θεού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις Βιβλικές προφητείες που υποδεικνύουν τον Ιησού ως τον Μεσσία, δείτε το άρθρο «Αποδεικνύουν οι Μεσσιανικές Προφητείες ότι ο Ιησούς Ήταν ο Μεσσίας;»

c Τα Ευαγγέλια είναι τα τέσσερα πρώτα βιβλία των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών, ή αλλιώς της Καινής Διαθήκης, και περιγράφουν τη ζωή και τη διακονία του Ιησού.