Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εξήγηση Εδαφίων της Αγίας Γραφής

Ιωάννης 3:16—«Διότι Τόσον Ηγάπησεν ο Θεός τον Κόσμον»

Ιωάννης 3:16—«Διότι Τόσον Ηγάπησεν ο Θεός τον Κόσμον»

 «Διότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ ώστε έδωσε τον μονογενή του Γιο, για να μην καταστραφεί όποιος εκδηλώνει πίστη σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή».—Ιωάννης 3:16, Μετάφραση Νέου Κόσμου.

 «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκεν τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον».—Ιωάννης 3:16, Μετάφραση του Βάμβα.

Ιωάννης 3:16—Σημασία

 Ο Θεός μάς αγαπάει και θέλει να ζούμε για πάντα. Γι’ αυτόν τον λόγο, έστειλε τον Γιο του, τον Ιησού Χριστό, στη γη. Όταν ήταν στη γη, ο Ιησούς επιτέλεσε πολλά σημαντικά πράγματα. Κατ’ αρχάς, δίδαξε τους ακολούθους του σχετικά με τον Θεό και Πατέρα του. (1 Πέτρου 1:3) Επίσης, έδωσε τη ζωή του για την ανθρωπότητα. Για να αποκτήσουμε αιώνια ζωή, πρέπει να έχουμε πίστη στον Ιησού.

 Το βάθος της αγάπης του Θεού εκφράζεται με τα λόγια «έδωσε τον μονογενή του Γιο». a Ο Ιησούς ήταν ένας μοναδικός, δηλαδή πολύ ξεχωριστός, Γιος του Θεού. Γιατί το λέμε αυτό; Ο Ιησούς ήταν ο μόνος που δημιουργήθηκε απευθείας από τον Θεό. (Κολοσσαείς 1:17) Αυτός είναι «ο πρωτότοκος όλης της δημιουργίας». (Κολοσσαείς 1:15) Όλα τα άλλα δημιουργήματα, μεταξύ των οποίων και οι άγγελοι, ήρθαν σε ύπαρξη μέσω του Ιησού. Παρ’ όλα αυτά, ο Ιεχωβά b Θεός ήταν πρόθυμος να στείλει τον πιο αγαπητό του Γιο για «να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του ως λύτρο σε αντάλλαγμα για πολλούς». (Ματθαίος 20:28) Ο Ιησούς υπέφερε και πέθανε για να μας απελευθερώσει από την αμαρτία και τον θάνατο που κληρονομήσαμε από τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ.—Ρωμαίους 5:8, 12.

 Η εκδήλωση πίστης στον Ιησού περιλαμβάνει περισσότερα από το να πιστεύουμε σε αυτόν ή να αναγνωρίζουμε τι έκανε για εμάς. Πρέπει να αποδεικνύουμε την πίστη μας στον Γιο του Θεού υπακούοντας σε αυτόν και ακολουθώντας τα ίχνη του. (Ματθαίος 7:24-27· 1 Πέτρου 2:21) Η Αγία Γραφή λέει: «Αυτός που εκδηλώνει πίστη στον Γιο έχει αιώνια ζωή· αυτός που παρακούει τον Γιο δεν θα δει ζωή».—Ιωάννης 3:36.

Ιωάννης 3:16—Συμφραζόμενα

 Ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια ενώ μιλούσε σε έναν Ιουδαίο θρησκευτικό ηγέτη, τον Νικόδημο. (Ιωάννης 3:1, 2) Σε αυτή τη συζήτηση, ο Ιησούς αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού c και την “αναγέννηση”. (Ιωάννης 3:3) Προείπε επίσης το πώς θα πέθαινε. «Ο Γιος του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί [να κρεμαστεί σε ξύλο], ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να έχει αιώνια ζωή». (Ιωάννης 3:14, 15) Στη συνέχεια τόνισε ότι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός έδινε αυτή την ευκαιρία για ζωή ήταν η μεγάλη του αγάπη για την ανθρωπότητα. Ο Ιησούς στο τέλος εξήγησε ότι, για να αποκτήσουμε ζωή, πρέπει να εκδηλώνουμε πίστη και να κάνουμε έργα που ευαρεστούν τον Θεό.—Ιωάννης 3:17-21.

a Η λέξη μονογενής του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου ορίζεται ως «ο μόνος εις το είδος του, ο μοναδικός».—Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, του Δημητράκου, Τόμ. 9, σ. 4741.

b Ιεχωβά είναι το προσωπικό όνομα του Θεού.—Ψαλμός 83:18.

c Η Βασιλεία του Θεού, η οποία αποκαλείται και «η Βασιλεία των ουρανών», είναι μια ουράνια κυβέρνηση. (Ματθαίος 10:7· Αποκάλυψη 11:15) Ο Θεός διόρισε τον Χριστό Βασιλιά αυτής της Βασιλείας. Η Βασιλεία του Θεού θα εκπληρώσει τον σκοπό του Θεού για τη γη. (Δανιήλ 2:44· Ματθαίος 6:10) Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το άρθρο «Τι είναι η Βασιλεία του Θεού;»