Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εξήγηση Εδαφίων της Αγίας Γραφής

Έξοδος 20:12—«Τίμα τον Πατέρα σου και τη Μητέρα Σου»

Έξοδος 20:12—«Τίμα τον Πατέρα σου και τη Μητέρα Σου»

 «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ώστε να ζήσεις πολύ καιρό στη γη που σου δίνει ο Ιεχωβά ο Θεός σου».—Έξοδος 20:12, Μετάφραση Νέου Κόσμου.

 «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, διά να γείνης μακροχρόνιος επί της γης, την οποίαν σοι δίδει Κύριος ο Θεός σου».—Έξοδος 20:12, Μετάφραση του Βάμβα.

Έξοδος 20:12—Σημασία

 Ο Θεός έδωσε στους αρχαίους Ισραηλίτες την εντολή να τιμούν τους γονείς τους. Η υπόσχεση που συνόδευε την εντολή τούς έδινε ένα ακόμα κίνητρο για να υπακούν σε αυτήν. Αν και ο Νόμος του Θεού προς τους Ισραηλίτες, που αποκαλείται Μωσαϊκός Νόμος, δεν είναι πια δεσμευτικός για τους Χριστιανούς, οι κανόνες του Θεού δεν έχουν αλλάξει. Οι αρχές στις οποίες βασιζόταν ο Νόμος του Θεού εξακολουθούν να ισχύουν, άρα είναι σημαντικές για τους Χριστιανούς.—Κολοσσαείς 3:20.

 Τα παιδιά—μικρά και μεγάλα—τιμούν τους γονείς τους όταν τους σέβονται και τους υπακούν. (Λευιτικό 19:3· Παροιμίες 1:8) Ακόμα και όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και φτιάξουν τις δικές τους οικογένειες, εξακολουθούν να αγαπούν και να βοηθούν τους γονείς τους. Για παράδειγμα, βεβαιώνονται ότι οι γονείς τους λαβαίνουν κατάλληλη φροντίδα στα γηρατειά τους, βοηθώντας τους μάλιστα οικονομικά όποτε χρειάζεται.—Ματθαίος 15:4-6· 1 Τιμόθεο 5:4, 8.

 Προσέξτε ότι τα παιδιά των Ισραηλιτών έπρεπε να τιμούν τον πατέρα αλλά και τη μητέρα τους, αναγνωρίζοντας έτσι τον σημαντικό ρόλο της μητέρας στην οικογένεια. (Παροιμίες 6:20· 19:26) Τα παιδιά στην εποχή μας πρέπει να κάνουν το ίδιο.

 Η εντολή να τιμάει κάποιος τους γονείς του είχε πάντα ορισμένα όρια. Τα παιδιά των Ισραηλιτών δεν έπρεπε να υπακούσουν στους γονείς τους ή σε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, αν αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να παρακούσουν τον Θεό. (Δευτερονόμιο 13:6-8) Παρόμοια και σήμερα, οι Χριστιανοί “υποτάσσονται πρωτίστως στην εξουσία του Θεού και όχι των ανθρώπων”.—Πράξεις 5:29.

 Στον Νόμο που έδωσε στον Ισραήλ, ο Θεός υποσχέθηκε ότι τα παιδιά που τιμούσαν τους γονείς τους θα “ζούσαν πολύ καιρό και θα ευημερούσαν” στη γη που τους είχε δώσει ο Θεός. (Δευτερονόμιο 5:16) Δεν θα τιμωρούνταν όπως τα ενήλικα παιδιά που αψηφούσαν τον νόμο του Θεού και στασίαζαν εναντίον των γονέων τους. (Δευτερονόμιο 21:18-21) Ο χρόνος δεν έχει αλλοιώσει τις αρχές στις οποίες βασίζονται αυτοί οι νόμοι. (Εφεσίους 6:1-3) Είτε είμαστε νέοι είτε ηλικιωμένοι, είμαστε υπόλογοι στον Δημιουργό μας. Και σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, τα παιδιά που υπακούν σε εκείνον και στους γονείς τους θα ζήσουν πολύ καιρό. Μάλιστα, έχουν την ελπίδα να ζήσουν για πάντα.—1 Τιμόθεο 4:8· 6:18, 19.

Έξοδος 20:12—Συμφραζόμενα

 Η εντολή στο εδάφιο Έξοδος 20:12 έχει αξιοσημείωτη θέση ανάμεσα στις Δέκα Εντολές, ή αλλιώς στον Δεκάλογο. (Έξοδος 20:1-17) Οι εντολές πριν από αυτήν όριζαν τις υποχρεώσεις των Ισραηλιτών προς τον Θεό, όπως το ότι έπρεπε να λατρεύουν μόνο εκείνον. Οι εντολές μετά από αυτήν όριζαν τις υποχρεώσεις τους προς τους συνανθρώπους τους, όπως το ότι έπρεπε να είναι πιστοί στον γαμήλιο σύντροφό τους και να μην κλέβουν. Έτσι λοιπόν, η εντολή «τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» θεωρείται ότι γεφυρώνει αυτές τις δύο κατηγορίες απαιτήσεων.

Διαβάστε το 20ό κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου μαζί με επεξηγηματικές υποσημειώσεις και παραπομπές.