Αυτό το φύλλο εργασίας θα σε βοηθήσει να αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεών σου.