Αυτό το φύλλο εργασίας θα σε βοηθήσει να συζητήσεις λογικά με κάποιον για αυτό το αμφιλεγόμενο ζήτημα.