Κάποιοι νεαροί εξηγούν πώς ωφελούνται από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής.