Weeyo ontakha ojuwa vitthu kiina monkoni wa Piipiliya? Nkhama weeyo ontakha, fweeyo nininkha nozela za Piipiliya woohiriphi etthu vaje vawo. Ovekele onozeliwa Piipiliya waatikhaka formulaariyu eti.