Skip to content

Mashaahiti a Yehova

Select language Koti

Osomiwa wa Piipiliya Nkhama Drama

Ofikhirele epile enttakhuliwaaye Mpiipiliya orumeelaka zookaravariwa epi onwahaaye wiishusha. Zookaravariwa epi zinsiileya huula, maliipo na mattakhuzi a otule anttakhulelaaye. Ziwaamo theenya viidiyu za luuka zinttakhuliwaaye na makhono.

Othawule luuka va kaxa za luuka, na otthittimeze Weekese yoori woone osomiwa wa Piipiliya nkhama drama ompattikhanaaye luuka eto. Waatikhe phantta moote ya tiitulu wala nzina la liivuru la Mpiipiliya yoori opatthe osomiwa wa Piipiliya.

 

Sorry, this type of online content is currently not available in this language.

Content is available in this language on the following pages: