Taga a kɔnɔkow lajɛ

Saan 2020, SƐTANBURU TILE 4
KUNNAFONIW KA BƆ DUNIƝA YƆRƆ DƆW LA

Koow Ɲɛnabɔla Jɛnkulu ka rapɔɔri 6nan saan 2020 kɔnɔ

Koow Ɲɛnabɔla Jɛnkulu ka rapɔɔri 6nan saan 2020 kɔnɔ

Koow Ɲɛnabɔla Jɛnkulu mɔgɔ be basigi Bibulu kan k’an jija ani Etiyopi ni Ameriki cɛmancɛ balimacɛ dɔw be wale dɔw lakali minw be mɔgɔ barika bonya.