Taga a kɔnɔkow lajɛ

SAAN 2022, AWIRILIKALO TILE 22
KUNNAFONIW KA BƆ DUNIƝA YƆRƆ DƆW LA

Koow Ɲɛnabɔla Jɛnkulu ka rapɔɔri 3nan saan 2022 kɔnɔ

Koow Ɲɛnabɔla Jɛnkulu ka rapɔɔri 3nan saan 2022 kɔnɔ

An kɔsegira ka lajɛnw daminɛ Masaya Boonw na. Koow Ɲɛnabɔla Jɛnkulu mɔgɔ dɔ be kunnafoni kuraw di an ma o koo la. Ka fara o kan, kɛlɛ min be kɛra Erɔpu kɔrɔn fan fɛ, a be ladili dɔw di an ma o koo la walisa k’an dɛmɛ an kana hami kojugu.