“Jimaŋoor kamaŋ kabaje sembe, mati kamaŋaku kuguyeguy uwoofoor wajupoe máamak.” —1 Piyeer 4:8

Au di apaali di búyabaabu, muyuul kiti etooŋ kalako, umanj mati mátaañiamu lee mubayi. Pammuŋoolen mu baj mati manjiwonooremi naamut, mbaa wagoremi sísigirasu sooluul unaamut, mbaa ejukey yooluul dúniyaayi enaamut. Mátaañiamu muŋooleene mújowumu poop tíyan, mbaa di waaf wawolenul.

Babaj kalate kajonoor di mátaañiamu umu, bare Biibley egamolagam manujonooraal di mo. (Matthieu 5:​23, 24) Buruŋabu bafaŋumi manbujake beet épurey di mátaañiamu mooluul boo eenomi ekaan wan Biibley eregumi.

 1 JILAKO MÁNJIMIK MÁTAAÑIAMU

WAN BIIBLEY EREGUMI: “Babaj waati yeti . . . kasanken.” (Eklesiast 3:​1, 7) Jikaan manbajo bee kasankenaku mati mátaañiamu. Kaan man apaali di búyabaabu amanj wammi faŋ di ésigerey yooli di poop kawonooraku kooli di mátaañiamu. Reg nanoonan malegenamu apaali di búyabaabu. (Ephésiens 4:​25) Haani fu’uñafu fooli furri ri faŋ, sofooro jakumutiik. Epuk yagilene paneŋoolen ekaan man kamikaku lee kulabaŋ di futiik. —Proverbes 15:4; 26:20.

Haani udakoorut di wan aregumi, úkontine di kabuuñawool, jakumuloŋ éyiis apaali di búyabaabu mati numaŋoomnaŋ di nukobookob. (Colossiens 4:6) Uliik kajoonen manfammi manwaakene, jakum uleet.—Ephésiens 4:​26.

WAN UŊOOLEMMI UKAAN:

  • Ñes waataay yajakumi bee kámikaku di mátaañiamu

  • Naapi ríiŋulomi au bee kajantenaku, sofooro jakum utingool furim. Abanujaa au bee kasanken

 2 JANTEN MÁNUWOT

WAN BIIBLEY EREGUMI: “Joote jisofoor lábi di kamaŋaku. Joote poop jilako kútiyaar di kateben bukaaku.” (Room 12:10) Man jijantenemi eeno babaj nafa yãamak. Ñes mánuwot kawonooraku kati apaali di búyabaabu. Kaan mangor ésigerey yooli nen yoola di nuwalen fúkaafu fooli. (Pierre 3:8; Jacques 1:​19) Jakum ure di eregool mati au oomu di kajantenool. Ŋoonnojaat, kat wan oomi di ekaaney manujantenool jak. Uŋoolenutjaa, keeŋool manteer ji ŋooleŋŋoolen jímmik di fáculey. Usofuja apaali di búyabaabu nen asofoorayi, bare let nen alatoori funiyafu fooli leefuri galab.—Ecclésiaste 7:9.

WAN UŊOOLEMMI UKAAN:

  • Úkontine di kajanten di búyeget bákambuloe, haani wan nommi di ejamey úsuummuti

  • Jakum ure di kurimaku bare úwot wan amaŋumi eregiyey. Juk warajumi di eniilool di furimafu foola

3 JI KAAN WAN JÍMIKUMI

WAN BIIBLEY EREGUMI: “Burok banooban bálabie bubabaj nafa, bare kasanken keko pánkugiitumi bee di fúsukateen.” (Poroverb 14:23) Kajamoor di wan jije’emi beet ekaan manjak yajut. Joote jikaan wan ji jamoor mi. Manteer pánŋaruul burok bálabie, bare rínriiŋ mo. (Proverbes 10:4) Jisofoor jaa, panjibaj bacaam bajake bee mati burokuul bálabiaabu.—Ecclésiaste 4:9.

WAN UŊOOLEMMI UKAAN:

  • Jisof muyuul kugaba wan anooan aatumi akaan manjijoonen mátaañiamu mooluul

  • Nikee nikee dijijiker tan jommi