“Jiŋar jikaano . . . Majakaamu, kawalenaku fúko, kajinlenaku, di kamuntenaku.”—Kolos 3:​12

Bukan kugaba kuyaboorujaa, famiy yunkul ebaje. Malegen, joote jimaŋ di jikob nanoonan kubajauul, bare iñee apaali di búyabaabu oo alakomi anau an noote ufaŋ manusofe babe tentaam. Manteer kukee di bukanaku kooli pántaañi bee mati bukoo emaŋumo. Haani mo wan Biibley eregumi paŋŋoolen rambenuul man kásuumaayaku kúkontine kulako di tutoraay yooluul di bukanaku kooluul di poop manjikaan man famiyey yooluul yunkuley ebaj sembe.

 1 JÍKONTINE ESOF JAK BUKANAKU KOOLUUL

WAN BIIBLEY EREGUMI: “Uteben ampayi di iñaayi.” (Efes 6:2) Unifaanoe man unifaanoe noote nanoonan uteben ban nukob kubajai. Noote umanj mati apaali di búyabaabu oo poop naate ajiker kubajaool mati oo añooliil. Kamaŋaku kúfiirut (yoo eenomi di ku français : n’est pas jaloux), kamaat jákumukoli muk tutoraay yajakaay yati apaali di búyabaabu di kubajaool.—Corinthiens 13:4; Galates 5:26.

WAN UŊOOLEMMI UKAAN:

  • Jakumureg kurimaku nen uke “famiyey yooli nanoonan diewalenom tentaam” mbaa “iñaayi ámusut amaŋ wan ikaanemi”

  • Liik ejuk waafau nen man apaali di búyabaabu ajukuwomi eeno

 2 JIJUUM LIT DI WAN JI SOFUMI, KEŊUMOJAA

WAN BIIBLEY EREGUMI: “Ániinaau pánakatuul ampaool di iñaayool manaate akot di aseekool, ban di kulako eniil yákon.” (Senes 2:​24) Jiyaboorujaa, kubajauul kuŋoolene kusof mati bee iñee bukoo kookenuul. Moo kaane pankumaŋ manteer nikee kanoken di búyabaabu booluul yok kuwuj tan kuwareenumi kure.

Rinorino di au di apaali di búyabaabu manjijamoor tan muyuul jimaŋumi mankure. Banujaa dijijaw jiregiilumo di fasoŋ yáyiise mati jimaŋimaŋ, jiŋoolenŋoolen jiregiil burom bayofut waaf di fu’uñ bariut. (Proverbes 15:1) Kawalenaku fúko, kagilenaku, di kamuntenaku panrambenuul manjibaj tutoraay yajake di bukanaku kooluul. Panrambenuul poop mánjikontine di kabonketoor di kamaŋ.—Efes 4:⁠2.

WAN UŊOOLEMMI UKAAN:

  • Eenojaa bukanaku kooluul man kunokenemi di maroŋamu mooluul tontooŋ éŋaruli mátaañi, jímik di mo naapi jibebenumi

  • Jijamoor manjije’emi beeekaaney manjiregle mátaañiamu umu